Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Oriel 3

David Frith & Margaret Frith – Serameg

24 Tachwedd 2018 – 27 Ionawr 2019

Mae rhedeg Crochendy am 55 o flynyddoedd yn dipyn o gamp ac mae David a Margaret yn ffenomena rhyfeddol; daw eu hirhoedledd o gyfuniad deinamig o ddawn a gwaith caled. Maent wedi arddangos dros y byd i gyd ac mae eu gwaith mewn llawer o brif gasgliadau. Mae dysgu cyrsiau o’u stiwdio yn Ninbych i fyfyrwyr serameg a chrochenyddion hamdden o bell i ffwrdd wedi dod â busnes mawr i Ogledd Cymru. Mae’r arddangosfa hon yn dangos eu gwaith yn y flwyddyn y mae’r ddau’n dathlu eu penblwyddi’n 75 oed: mae eu brwdfrydedd am fywyd a chelfyddyd yn ysbrydoliaeth i ni i gyd.

CYHOEDDIADAU David Frith, Margaret Frith 50 Mlynedd o Grochendy Brwcws

Mae David a Margaret wedi bod yn gwneud potiau hardd am hanner can mlynedd: mae eu gwaith wedi ei wreiddio’n gadarn yn y cyfoes ond yn mynegi etifeddiaeth traddodiadau amrywiol. Wedi meistroli taflu ffurf a thanio’r gwydreddau gostyngol atyniadol aethant ati i ddatblygu gwrthydd cwyr i hwyluso haenu’r gwydreddau gyda motiffau paentiedig a diferiant slip sy’n rhoi dyfnder a chyseiniant i’r addurniad arwynebol ymddangosol ddiymdrech. Gyda’u potiau yn cydweddu o ran naws, ffurf a phriodoldeb ar gyfer y cartref, maent i’ll dau yn gweithio mewn dimensiynau gwahanol. Mae Margaret yn cynhyrchu ffurfiau bychan gyda motiffau wedi’u peintio neu gerfio mewn porslen a David yn gweithio ar raddfa fwy yn cynhyrchu crochenwaith carreg tanio uchel.

72 tudalen
Clawr caled
Lliw llawn
225x225mm
ISBN 978-1-905865-58-1
Iaith: Saesneg neu Gymraeg

I archebu ffoniwch: 01824 704774
E: thegallery@rccentre.org.uk

£15.00