Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Oriel 1 & 2

Ddim yn Rhy Werthfawr

11 Gorffennaf – 20 Medi 2015

Gemwaith gan 25 o wneuthurwyr rhyngwladol.

Attai Chen, Carina Chitsaz-Shoshtary, Eunmi Chun, Warwick Freeman, Emmeline Hastings, Christel van der Laan, Felieke van der Leest, Sari Liimatta, Märta Mattsson, Jasmin Matzakow, Kazumi Nagano, Shinji Nakaba, Lina Peterson, Zoe Robertson, Michihiro Sato, Mariko Sumioka, Emiko Suo, Tore Svensson, Janna Syvänoja, Mirei Takeuchi, Timothy Information Limited, Terhi Tolvanen, Catherine Truman, Flóra Vági, Heather Woof.

Mae Ddim yn Rhy Werthfawr yn archwilio gwaith ysbrydoledig gan 25 o emyddion rhyngwladol sy’n defnyddio deunydd oherwydd eu potensial mynegiannol yn hytrach nag oherwydd eu gwerth cynhenid. Gwrthododd gemyddion-artistiaid diwedd y 1960au a’r ’70au yn egnïol y syniad y dylid ystyried gemwaith yn ‘werthfawr’ dim ond oherwydd y deunyddiau yr oedd wedi ei wneud ohono. Heddiw, mae defnyddio amrywiaeth enfawr o ddefnyddiau mewn gemwaith yn llawer mwy derbyniol, ond mae pwysau economaidd â photensial o roi’r rhyddid mynegiant artistig hwnnw mewn perygl wrth i bobl ddychwelyd at ddefnyddiau sy’n draddodiadol ‘werthfawr’ er mwyn ‘diogelwch’. Mae Ddim yn Rhy Werthfawr yn herio rhagdybiaethau ynglŷn â defnyddiau ‘anwerthfawr’ drwy ein hannog i ystyried ‘gwerth cronedig’: yr hyn y mae gwneuthurwyr dawnus yn ei gyfrannu i’w gwaith drwy eu syniadau a’u dawn.

Mae’r artistiaid a ddewiswyd, sy’n gweithio ar hyn o bryd yn y Deyrnas Unedig, Ewrop, Japan, Awstralia a Seland Newydd, yn creu gemwaith arloesol, medrus ei wneuthuriad sy’n graff ac yn ddiwylliannol atseiniol. Weithiau’n deimladwy, weithiau’n ffraeth, mae eu gwaith yn cyfathrebu ar lawer lefel. Y mae, yn bwysicach na dim, yn onest ac, o fethu â meddwl am derm gwell – nid yw’n rhy werthfawr.

Mae arddangosfa gysylltiedig yn yr Oriel Adwerthu’n amlygu gwaith gan raddedigion a gwneuthurwyr mwy diweddar sy’n dod at emwaith o feysydd eraill.

Ddim yn Rhy Werthfawr – ffilm gan Shannon Tofts
Gwahoddwyd pobl leol i wisgo ac ymateb i’r eitemau gemwaith a wnaed gan rai o’r gwneuthurwyr sydd â gwaith yn Ddim yn Rhy Werthfawr.
Screen Shot 2015-07-13 at 15.16.54

 

Ddim yn Rhy Werthfawr – ffilm gan Ellie Jones-Hughes
Screen Shot 2015-07-13 at 15.16.54

CYHOEDDIADAU Ddim yn Rhy Werthfawr

Mae’r cyhoeddiad clawr caled trawiadol hwn yn cyd-fynd â’r arddangosfa Ddim yn Rhy Werthfawr wedi’i churadu gan Elizabeth Goring a Gregory Parsons. Mae Ddim yn Rhy Werthfawr yn cyflwyno gemwaith gan 25 o wneuthurwyr rhyngwladol sy’n defnyddio deunyddiau am eu potensial mynegiannol yn hytrach na’u gwerth cynhenid.

76 tudalen, Clawr caled
Lliw llawn, 210x265mm
ISBN: 978-1-905865-12-3
Iaith: Saesneg neu Gymraeg
I archebu ffoniwch: 01824 704774. E: thegallery@rccentre.org.uk

£18.00