Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Stiwdio 2

Eleri Jones

Gwneuthurwr Printiau mewn ffocws 23 Mawrth – 30 Mehefin 2024

Ysbrydolwyd printiau a gwaith cyfrwng cymysg diweddar Eleri Jones gan ei magwraeth ar fferm deuluol Trofarth yn Nyffryn Conwy, ger Llanrwst, ac yn enwedig yn ystod y tymor ŵyna. Mae’n esbonio mai’r ddau fis hwn yw’r cyfnod prysuraf a’r mwyaf blinedig o’r flwyddyn i’w theulu ond eto dyma’r cyfnod mwyaf llawen wrth i bawb gyd-dynnu. Mae bywyd ar y fferm yn dilyn patrwm blynyddol a dros y degawdau mae tad Eleri wedi nodi treigl y tymhorau yn ei ddyddiadur. Mae ei gofnodion gofalus yn datgelu newidiadau bychain yn yr hinsawdd a’r newidiadau mewn amaethu sydd wedi digwydd dros y blynyddoedd. Mae’r printiau’n cyfuno llawysgrifen ei thad gyda delweddau o’r sied ŵyna a bywyd bod dydd ar y fferm. Maen nhw’n canolbwyntio’n aml ar berthynas aelodau’r teulu gyda’i gilydd a sut mae’r berthynas wedi esblygu gydag amser – o bartneriaeth agos ei rhieni wrth iddyn nhw weithio ochr yn ochr â’u meibion a datblygu patrwm a rhythm effeithol, i rannu gwybodaeth gyda’r wyrion a pharchu a chadw gofal o’r ŵyn a’r defaid. Mae’r printiau hefyd yn dangos yr antur a’r hwyl gall fod ynghlwm â bywyd ar y fferm.

Astudiodd Eleri ym Mangor ac yng Nghaerdydd lle’r arbenigodd mewn creu printiau. Ar ôl teithio’n eang yn y Dwyrain Pell a De America dychwelodd i ogledd Cymru i fyw, lle mae hi bellach yn gweithio fel artist a hwylusydd celf.