Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Oriel 3

Fflora

22 Gorffennaf – 24 Medi 2017

Alison Stockmarr, Angie Lewin, Angus McFadyen, Bob Crooks, Iron Vein – Victoria Govan & Richard Warner, Jan Beaney, Jennifer Hall, Kayo Saito, Laura Baxter, Laura Youngson Coll, Laurance Simon, Lin Sproule, Lisa Ellul, Susie Vickery, Vanessa Hogge, Victoria Walker

Bu blodau’n ysbrydoliaeth i artistiaid ers cyn cof. Mae’n debygol mai’r darn cyntaf o emwaith oedd garlant o flodau ac, fel amlygiad o ffrwythlonedd planhigion, roedd blodau ymysg y pethau cyntaf i gael eu darlunio gan ddyn fel lluniau o’u bodolaeth ddiwylliedig. Mae’r arddangosfa grŵp hon yn dangos gweithiau mewn llawer o wahanol ddulliau: serameg i engrafiadau pren, gwydr i arian a thecstil a dur; maent i gyd yn edrych ar fflora fel eu thema ganolog.

Wedi’i churadu gan Gregory Parsons, â Jane Gerrard a Philip Hughes, fe’i hysbrydolwyd gan y gwaith a wnaethpwyd gan Ganolfan Grefft Rhuthun ynghylch y cynlluniau plannu er mwyn peillio dros y ddwy flynedd ddiwethaf. Wrth i ni i gyd ddod yn fwy ymwybodol o bwysigrwydd pryfed a dulliau peillio yn ein gerddi ac yn ehangach ar gyfer tyfu cnydau ac amaethyddiaeth, mae ‘Fflora’ yn dathlu byd blodau â rhai darnau rhyfeddol o frodwaith, gwaith slip a serameg intaglio, print leino, gemwaith, gwydr wedi’i chwythu, metel a chyfryngau cymysg.