Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Stiwdio 2

Preswyliad Dadlunio Blodeuog

12 – 25 Mehefin

Mae’r artist amlgyfryngau Ticky Lowe wedi bod yn dadlunio ac yn archwilio blodau gwyllt brodorol gan ddefnyddio microsgop USB cyn dyblygu pob darn unigol o’r blodyn yn fanwl mewn 3D ar raddfa sy’n llawer mwy.

Ar hyn o bryd mae’r casgliad yn cynnwys chwech o flodau gwyllt wedi’u gwneud yn ystod eu tymor blodeuo o Eirlysiau cyntaf mis Chwefror i Glychau’r Gog ym Mai.

Mae Ticky’n parhau i ehangu’r casgliad drwy wneud blodyn newydd bob blwyddyn yn ystod ei dymor blodeuo.

Eleni mae Ticky yn gweithio ar “Fysedd y cŵn” a bydd yn troi Stiwdio 2 yng Nghanolfan Grefft Rhuthun yn “Labordy Creadigol” lle bydd ymwelwyr yn gallu archwilio blodau bysedd y cŵn yn agos â microsgop digidol, archwilio’r casgliad hyd yma, gwylio Ticky a chynorthwywyr wrth eu gwaith yn ail-greu rhannau cymhleth y blodau a chymryd rhan mewn rhai gweithdai galw heibio i archwilio gwyddoniaeth planhigion a gwneud blodau.

Screen Shot 2017-05-26 at 17.10.50