Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Oriel 2

Forest + Found

29 Medi – 18 Tachwedd 2018

Cerdded y Lein

Mae practis Stiwdio Forest + Found yn cyflwyno arddangosfa o waith newydd gan yr artistiaid cydweithrediadol Max Bainbridge ac Abigail Booth. 

Gan weithio ochr-yn-ochr â’i gilydd, bydd Booth a Bainbridge yn troedio’r llinell rhwng celf a chrefft, yn croesi’n ddi-dor rhwng arferion celfyddyd gyfoes a thraddodiadau crefftwriaeth, wrth iddynt fordwyo cyd-destun cyfnewidiol y gwneuthurwr. Wedi’u gyrru gan berthynas ddofn â’r tir maent yn cynhyrchu gweithiau cerfluniol a rhai sy’n seiliedig ar waliau ac sy’n ystyried tirwedd fel safle o gyfnewidiad rhwng deunydd a’r gwneuthurwr. Cerdded y Lein yw’r casgliad mwyaf o waith iddyn nhw ei arddangos hyd yma ac mae’n adlewyrchiad ar ffurf a chyfansoddiad yn eu gwaith, a natur fyfyriol eu harfer. Mae darnau tecstil haniaethol mawr Booth wedi’u gwreiddio yn iaith a materoliaeth paentio, tra bo ffurfiau cerfluniol Bainbridge sydd wedi’u naddu o bren, yn adlewyrchu’r angen i greu presenoldeb corfforol, cyffyrddadwy mewn gofod.