Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Oriel 2

Fred Baier

Yr Ongl Gywir 21 Ionawr – 18 Mawrth 2012

Mae Fred Baier wedi ailddiffinio dodrefn cyfoes drwy gyfuniad o ddeallusrwydd bywiog, synnwyr chwareus o fathemateg (‘yn edrych ’chydig fel Einstein’), peirianneg (‘mae’n chwennych ei Cecil Balmond ei hun’) a lliw (‘ddim cweit cystal â Howard Hodgkin’), â’r ewyllus i fynd â dodrefn i gyfeiriadau sydd brin yn ymddangos yn bosib.

Dyma’r ail mewn cyfres o dair arddangosfa gynlluniwyd a churadwyd mewn partneriaeth rhwng Canolfan Grefft Rhuthun â’r Ganolfan Astudio Crefftau, Farnham.

RLTB logos
CYHOEDDIADAU Fred Baier The Right Angle

Mae Fred Baier wedi ailddiffinio dodrefn cyfoes drwy gyfuniad o ddeallusrwydd bywiog, synnwr chwareus o fathemateg (‘yn edrych ‘chydig fel Einstein’), peirianneg (‘mae’n chwennych ei Cecil Balmond ei hun’) a lliw (‘ddim cweit crystal a Howard Hodgkin’), a’r ewyllus I fynd a dodrefn o gyfeiriadau sydd briny n ymddangos yn bosib. Traethodau gan Fred Baier, Richard La Trobe-Bateman a David Colwell. Mewn cydweithrediad â Crafts Study Centre a Ruthin Craft Centre.

40 tudalen
Clawr meddal
Lliw llawn
210x210mm
ISBN 978-0-9554374-9-6
Iaith: Saesneg

I archebu ffoniwch: 01824 704774
E: thegallery@rccentre.org.uk

£7.99