Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Oriel 1 & 2

Fritz Maierhofer

18 Ebrill – 5 Gorffennaf 2015

Fritz Maierhofer – ôl-syllol o emwaith a gwrthrychau yn uniongyrchol o Vienna

Mae Fritz Maierhofer yn un o brif artistiaid gemwaith a gwrthrychau Awstria ac mae’r arddangosfa hon yn cynnwys gemwaith a cherfluniau o’r 1960au hyd heddiw.

Gyda’i ddealltwriaeth avant-garde o emwaith, mae’n creu gwrthrychau unigryw o acrylig, gwydr, dur, piwter, alwminiwm, a’r deunydd synthetig Corian. Cafodd yr artist, a gymrodd ddiddordeb mewn cerflunwaith o oedran ifanc, ei ddylanwadu gan ddiwylliant pop chwyldroadol Lloegr yn y 1960au a’r 1970au.

Mae gweithiau cyntaf Maierhofer o’r cyfnod hwn yn atyniadol oherwydd y cyfuniad anarferol o ddeunydd acrylig a metal ynddynt. Mae tlysau a modrwyau o gyfnod cynnar ei yrfa wedi eu gosod ar blinthiau a fframiau sgwâr a ddelir gan wifrau dur. Mae’r gweithiau tri-dimensiwn hyn yn parhau yng ngweithiau’r degawdau dilynol, wrth i’r artist greu cerfluniau ar gyfer sgwariau, gerddi, a pharciau. Yn ei weithiau cerfluniol diweddar, mae’n dechrau trwy greu modelau hirsgwar o bapur wedi’i blygu, cyn eu trosglwyddo yn arwynebau metal lliwgar, a thrwy hyn, gynhyrchu effeithiau tri-dimensiwn.

Mae catalog darluniol llawn lliw mewn Almaeneg a Saesneg yn cydfynd â’r arddangosfa, gyhoeddwyd gan Arnoldsche Verlagsanstalt, gyda rhagair gan Christoph Thun-Hohenstein a chyfraniadau gan Karl Bollmann a Graziella Folchini Grassetto.