Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Oriel 2

Gerddi, Mythau, Hud, gwaith Betty Pennell a Ronald Pennell

7 Rhagfyr 2013 – 2 Chwefror 2014

Dywedir yn aml bod gerddi yn creu trefn o anhrefn natur. Gellir dweud ymhellach bod Myth yn trefnu’r gwych, yr anragweladwy a’r anesboniadwy i mewn i ffurfiau lle gallwn archwilio holl ystod y cyflwr dynol. Daw hud i’r amlwg drwy ddatgelu bydoedd dirgel a chyfochrog mewn ffyrdd y gallwn ni deimlo yn rhan ohonynt. Trwy gyfrwng eu celf, mae Betty a Ronald Pennell yn ein swyno a’n hudo ni, gan ein tywys ar daith arallfydol trwy dirluniau mytholegol a hudolus.

Wedi derbyn hyfforddant gan John Nash ac Edward Bawden yn y Coleg Celf Brenhinol yn y 1950au, mae Betty Pennell yn ysgythrwr coed a chanddi allu penodol a sylweddol. Mae ei delweddaeth yn deillio o’r coed a’r gwrychoedd ywen sy’n creu terfynnau’r gerddi ffurfiol ar hyd y ffin rhwng Cymru a Lloegr. Mae Ronald Pennell yn ysgythru’n rhydd ar ffurfiau llestr gwydr chwythwyd â llaw, ei naratif yn orchest gysonnewidiol trwy chwedlau dychmygol a rhyfeddol.

Mae’r arddangosfa hon yn dathlu llwyddiant mawr y bartneriaeth greadigol hanner can mlwydd oed hon; yn gwireddu gardd ryfeddol, yn lle gwirioneddol hudolus ochr yn ochr ag arfer creadigol ffyniannus a rhagorol. Mae Canolfan Grefft Rhuthun yn falch iawn o gael y cyfle unigryw i lwyfannu a rhannu’r corff rhagorol hwn o waith. Fe’ch gwahoddir i mewn i’r byd hudolus a llawn swyn hwn; gobeithiwn y byddwch yn mwynhau llawer o synfyfyrio…

Philip Hughes