Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Prosiect Cwrt Gofod A

Gill Jones – Ffotograffiaeth

4 Mai – 30 Mehefin 2019

Gan wneud cysylltiadau ychwanegol â’n harddangosfeydd yn y brif oriel y tymor hwn, rydym yn eich gwahodd chi hefyd i archwilio’r straeon y gall gwrthrychau cyfarwydd neu wrthrychau cartref teuluol gwerthfawr eu cynnwys (fel edeifion brodwaith a etifeddwyd). Wrth i ni hefyd gymryd hoe, i aros ac i edrych yn fanylach ar y byd o’n cwmpas, boed hynny’n union ‘dan ein traed’ neu yna o’n blaenau pe baem ond yn edrych i fyny o sgrin ffôn symudol sy’n fythol bresennol; neu efallai ond edrych o’r newydd neu, yn wir, fel y gwna’r artist o Fôn, Gill Jones – yn araf, yn fanwl, drwy lens camera:

Yn y blynyddoedd diwethaf rwyf wedi fy herio fy hun i gyfleu straeon personol gan ddefnyddio fy nghamera. Mae thema gyffredinol y straeon hyn yn mynegi teimladau o golled. Colli ieuenctid a cholli ffrindiau annwyl. Rwy’n gallu chwilio fy nheimladau a’u datguddio drwy ffotograffiaeth yn llawer rhwyddach na dod o hyd i’r geiriau. Mae rhannu fy ngwaith a siarad amdano wedi dod yn rhan derfynol o’m profiad i. I mi mae’n hynod gathartig. Mae’r gonestrwydd y byddaf yn ei gynnig yn fy nelweddau’n galluogi eraill i ystyried a chyfleu’n aml eu hemosiynau eu hunain i mi.

Mae Sarah Moon a Francesca Woodman yn ddylanwad arnaf i. Maent wedi fy helpu i ddechrau prosiect a bwrw iddi ar lawer achlysur. Gall dechrau fod yn llafurus ond unwaith y byddaf wedi ymgolli ynddo rwy’n agored i ba bynnag lwybr y bydd fy mhrosiect yn ei ddewis.

Fe ddangosir gweithiau o’r gyfres/straeon canlynol: Dancing, Accepting Grey, Sheila’s Threads, It was never David, The time between.