Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Oriel 2

Gillian Lowndes

Ôl-syllol 16 Mawrth – 12 Mai 2013

Roedd Gillian Lowndes (1936–2010) yn un o artistiaid mwyaf
beiddgar, radical a gwreiddiol y byd serameg o’r genhedlaeth wedi’r rhyfel. Yn gweithredu ar y tiriogaeth ffiniol rhwng celfyddyd gain a chrefft, mae yn enwog am ei hymchwiliadau sensitif o ddeunydd a phroses, o serendipedd a ffurf cerfluniol. O ystyried ei sefyllfa avant-garde, mae’n syndod iddi gael cyn lleied o arddangosfeydd unigol nodedig yn ystod ei bywyd, a nad yw ei chelfyddyd yn fwy hysbys ac wedi’i werthfawrogi y tu hwnt i rwydwaith o seramegyddion, curaduron, cyfarwyddwyr orielau, beirniaid, casglwyr â’r rhai brwdfrydig sy’n ymwneud â’r crefftau a’r celfyddydau cymhwysol.

Bydd yr arddangosfa gyffrous hon yn sefydlu gwaith Gillian Lowndes
yn fwy cadarn ar fap y celfyddydau gweledol, a dod â’i gludweithiau, barddonol ond yn fynych gythryblus, i gynulleidfa ehangach.

Curadwyd gan Amanda Fielding

CYHOEDDIADAU Gillian Lowndes Retrospective

Mae monograff hardd 124 tudalen gan
Amanda Fielding yn cyd-fynd â’r arddangosfa.

124 tudalen
Clawr meddal
Lliw llawn
235x297mm
ISBN 978-1-905865-54-3
Iaith: Saesneg

I archebu ffoniwch: 01824 704774
E: thegallery@rccentre.org.uk

£18.00