Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Oriel 1

GOFANNU

29 Ebrill – 16 Gorffennaf 2017

Egor Bavykin, Claudio Bottero, Ambrose Burne, Francisco Gazitua, Nils Hint, Christian Vaughan Jones, Takayoshi Komine, Daniel Neville, Patrick Quinn, Daniel Randall, Leszek Sikon, Richard Smith, Fred Truus, Stephen Yusko, Heiner Zimmermann

Mae casglu dyluniadau metel gyredig yn ddisgyblaeth ryngwladol, arloesol sy’n ymddangos. Mae’r arddangosfa hon, wedi’i rhoi at ei gilydd gan Delyth Done, yn cynrychioli symudiad paradeim o fynegiant traddodiadol y gof ac mae’n torri tir newydd drwy gyfosod ac ymgysylltu’r arfer o weithio creadigol a chysyniadol â metel gyredig. Mae pymtheg o artistiaid metel rhyngwladol y mae eu harfer wedi’i nodi i fod ag effaith arwyddocaol yn cy wyno eu gwaith. Maen nhw’n cynrychioli ton newydd o artistiaid cyfoes sydd wedi datblygu arfer arloesol sydd wedi’i arwain gan ddyluniad.