Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Oriel 1, 2 & 3

Gordon Baldwin

Gwrthrychau ar gyfer Tirlun 25 Mai – 14 Gorffennaf 2013

Mae Gordon Baldwin: Gwrthrychau ar gyfer Tirlun yn arddangosfa o waith gan un o’r artistiaid serameg mwyaf nodedig, yn grochenydd cerfluniol sydd wedi cynorthwyo i ailddiffinio ieithwedd fynegiannol clai dros yr hanner can mlynedd diwethaf. Mae gwaith Baldwin yn ddyddiadur meddyliau, yn gofnod corfforol o’i alwedigaethau ac obsesiynau. Mae’r arddangosfa hon yn cynnig taith trwy dirlun sy’n cynnwys llestri a ffurfiau cerfluniol, cynfasau tri-dimensiwn ar gyfer ei syniadau.

Mae Gordon Baldwin: Gwrthrychau ar gyfer Tirlun yn arddangosfa deithiol drefnwyd gan Ymddiriedolaeth Amgueddfeydd Efrog. Curadwyd yr arddangosfa gan Tatjana Marsden a cynlluniwyd gan Martin Smith. Cynhyrchwyd cyhoeddiad pwysig wedi ei olygu gan David Whiting gan Ymddiriedolaeth Amgueddfeydd Efrog i gefnogi’r arddangosfa.

GB-logos