Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Stiwdio 4

Helfa Gelf: Ruth Pybus & David Brown

Medi 2016

Gwneuthurwyr Basgedi Pren Hollt Traddodiadol

Mae Ruth a David yn byw ar fferm fechan yn Nyffryn Elwy. Mae eu basgedwaith yn defnyddio mwy amwy o ddefnyddiau o’u coetir a blannwyd gan David 20 mlynedd yn ôl. Maen nhw’n rheoli’r coetir ifanc yma i gael coed a chynhyrchion coedlan o ansawdd ac yn ddiweddar maent wedi ennill gwobr yng nghystadlaethau’r Gymdeithas Goedwigaeth Frenhinol a Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru am safon uchel eu rheolaeth o’u coetir. Fe fyddan nhw’n cynnal cyrsiau rheoli coetir i rannu eu harbenigedd.

Fe ddechreuon nhw wneud basgedi pren hollt wedi i Ruth fod ar gwrs gwneud basgedi o stribedi pren yng Nghanolfan Crefftau Coedwig Bodfari yn 2009. Drwy hynny fe ddaethon nhw’n ymwybodol o’r traddodiad lleol o fasgedwaith pren hollt a dechrau ar eu hymchwil i fasgedi cyll Cymreig. Maen nhw’n awyddus i rannu eu sgiliau basgedwaith i helpu i adfywio’r grefft treftadaeth yma.

Yn ystod eu preswyliad bydd Ruth a David yn arddangos dau fath o fasgedwaith pren-hollt traddodiadol:

– Ein basged o Gyll Cymreig lleol
– Stribedi o Dderw

Cumbria Fe fydd yna wybodaeth ar hanes yr arddulliau basgedwaith yma a chyfle i drin y defnyddiau. Fe fyddan nhw hefyd yn awyddus i siarad am reolaeth eu 20 hectar o goetir buddugol, sy’n darparu rhai o’r defnyddiau ar gyfer eu gwaith.

Screen Shot 2016-05-24 at 15.56.23