Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Stiwdio 6

Helfa Gelf: Simeon Jones

Medi 2016

Bookbinder

Rhwymwr-ddylunydd llyfrau o waith llaw yw Simeon Jones, yn gweithio â dulliau a defnyddiau traddodiadol ochr-yn-ochr â dyluniadau gwreiddiol i wneud rhwymiadau arloesol sydd wedi’u saernïo â llaw.

Fe astudiodd Simeon ar gwrs gradd mewn hanes dylunio yng Ngholeg Polytechnig Manceinion a datblygodd ddiddordeb yn y mudiad Celfyddyd a Chrefft. Gyda phenderfyniad i newid gyrfa cafodd ei arwain yn ôl i Ruthun lle cyfarfu â Paul Delrue â’i hyfforddodd yn y grefft draddodiadol o rwymo llyfrau. Mae Simeon yn awr yn aelod trwyddedog o’r ‘Designer Bookbinders’.

Bydd llawer o rwymiadau Simeon yn cael eu harddangos yn ystod ei breswyliad a bydd yn gweithio ar ei brosiect diweddaraf, rhwymo “Llys Owain Glyndwr”, cerdd arwrol gan y bardd Cymreig enwog a chyfoeswr i Lyndwr, Iolo Goch. Fe argraffwyd y testun yng ngwasg breifat enwog, Gwasg Gregynog a dyma un o’r testunau olaf i’w cynhyrchu yno.

Beth am alw heibio i ddarganfod mwy am y grefft o rwymo llyfrau, neu os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu ychydig mwy, bwciwch le ar un o’r dosbarthiadau am ddim ar brynhawniau Sadwrn.

Screen Shot 2016-05-24 at 15.56.23