Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Oriel 2

Ingrid Murphy

24 Tachwedd 2018 – 27 Ionawr 2019

Iaith Clai – Gweledig ac anweledig

‘Bydd Ingrid Murphy’n chwarae â chonfensiynau arfer serameg. Bydd ei gwaith yn gwahodd profiad a rennir yn hytrach na myfyrdod esthetaidd pur.’ Martina Margetts.

Mae cysylltedd yn hanfodol i Ingrid Murphy, rhwng pobl a lleoedd ac ar draws amser. Bydd ei harchwiliadau’n ein pryfocio a’n rhyfeddu wrth iddi uno prosesau serameg traddodiadol â thechnolegau creadigol. Boed hynny’n olygfa o du mewn i depot neu’r synau o strydoedd Jaipur, bydd ei darnau’n ein cysylltu â gwahanol bersbectifau a straeon. Mae Gweledig ac Anweledig yn ehangiad ffraeth o ieithoedd a phriodweddau clai. Ceri Jones, curadur y gyfres

Cyfres o arddangosfeydd teithiol cenedlaethol yr Iaith Clai wedi’u trefnu gan Oriel Mission mewn cydweithrediad â Chanolfan Grefft Rhuthun, wedi’i ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

CYHOEDDIADAU Ingrid Murphy

Iaith Clai
Gweledig ac anweledig

Mae’r cyhoeddiad hardd hwn yn cyd-fynd â’r ail arddangosfa gyntaf yn yr ail gyfres o arddangosfeydd solo gan ymarferwyr sy’n defnyddio clai ac yn ei fynegi mewn gwahanol ffyrdd.

28 tudalen, Clawr meddal
Lliw llawn, 148x210mm
ISBN: 978-1-905865-95-6
Iaith: Saesneg neu Gymraeg
I archebu ffoniwch: 01824 704774 neu e-bostiwch: thegallery@rccentre.org.uk

£4.50