Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Gofodau Prosiect Cwrt A a B

Jan Gardner

Ar Wal 9 Mehefin – 3 Gorffennaf 2021

………………………

Cyfres newydd o gelfyddyd gain wedi’i saernïo
gan artistiaid Gogledd Cymru

Curadur y gyfres: Jonathan Le Vay

………………………

Cafodd Jan Gardner ei geni a’i magu yng Ngogledd Cymru ac fe dreuliodd ran helaeth o’i blynyddoedd cynnar yn crwydro’r lonydd a’r bryniau o gwmpas ei chartref. Yn y fan yma y dechreuodd y golau, y gofod a’r lliwiau sydd yn ei gwaith ddod yn ddylanwad. Gan dynnu ar yr atgofion hyn a’r profiadau o leoedd arbennig yn ei theithiau diweddarach yn Ewrop, Moroco ac U.D.A., bydd yn llunio gweithiau byw ac atmosfferig. Lliwiau sy’n hedfan i mewn o emosiwn a nwyd, yn cyfnewid cysylltiad dwfn â’r tirweddau amrywiol y maen nhw’n esblygu ohonyn nhw.

Mae hunanfeirniadaeth barhaus yn golygu fod Jan yn hynod groyw’n disgrifio’r broses a’r weithred o wneud, dull manwl a gwneud marciau, a dimensiynau emosiynol dyfnach ei gwaith. Wedi’i swyno gan yr her fod pob un ohonom yn gweld lliw’n wahanol, eto bydd pob un yn ymgysylltu’n emosiynol â lliw’. Mae ei hymgysylltiad â lliw’n lens ac yn limpin a bydd y tinc hwn o ddealltwriaeth, emosiwn a chysylltiad yn tanategu marciau a dewisiadau ei phroses ar lefel ddyfnach. Mae ymrwymiad Jan i’w harfer wedi cynnal ei gyrfa gydol ei hoes, o’i Gradd yn y ‘Winchester School of Art’ mae wedi gweithio mewn Celfyddydau mewn iechyd, dysgu mewn colegau, preswyliadau mewn ysgolion ac orielau a chynnal, arddangos a gwerthu ei gwaith ledled y DU a ledled y byd. Fe symudodd hi a’i theulu ifanc yn ôl i Gymru yn 2001.

Yn 2007 cafodd Jan ei gwobrwyo â grant ymchwil Cyngor Celfyddydau Cymru a hynny’n ei galluogi i archwilio tarddiad ei phalet a gwneuthuriad hynafol a chyfoes pigment pur ym Milan, Geneva a’r Efrog Newydd. Yn 2012 cafodd ei gwobrwyo â grant prosiect gan Gyngor Celfyddydau Cymru tuag at gorff newydd o waith ar gyfer sioe solo deithiol fawr i ddechrau o’r Oriel, Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, Gogledd Cymru. Fe deithiodd y corff o waith newydd, mawr hwn y DU yn 2013–2014, yn cynnwys lleoliadau yn Yr Alban, Lloegr, a diweddu yn Oriel Môn, Llangefni. Cafodd Jan ei gwahodd i ddod yn academydd yr Academi Frenhinol Gymreig yn 2015 ac yn aelod o Gymdeithas Frenhinol Dyfrlliwiau yn 2020. Mae gwaith Jan mewn casgliadau preifat, cyhoeddus a chorfforaethol ledled y DU, tir mawr Ewrop a ledled y byd.

Mae’r gweithiau ar gael i’w prynu.