Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Oriel 2

Jane Perryman

O Oleuni i Dywyllwch o Dywyllwch i Oleuni 9 Ebrill – 10 Gorffennaf 2022

Yn artist serameg, ysgrifennwr, ffotograffydd a gwneuthurwr ffilmiau sy’n gydnabyddedig yn rhyngwladol ac yn Gymrawd o’r ‘Craft Potters Association’, mae Jane Perryman yn adnabyddus iawn am ei llyfrau ‘Smoke Fired Pottery’, ‘Traditional Pottery of India’, a ‘Naked Clay: Ceramics Without Glaze’. Bron i ddegawd yn ôl fe newidiodd ei ffordd o weithio’n sylfaenol â’r prosiect a oedd yn cynnwys sbectrwm eang o’i diddordebau yn dwyn y teitl Containing Time.

Mae taith serameg Jane Perryman yn parhau drwy ymchwilio Cyfnos. Mae’n dogfennu taith blwyddyn o heuldro i heuldro, wrth i’r cysgodion ehangu i ganol haf a byrhau yn ôl i ganol gaeaf. Gyda O Oleuni i Dywyllwch o Dywyllwch i Oleuni, mae’n mynd á ni drwy’r treigl amser byd-eang, a dalfyrrir gan y casgliad hwn o lestri, sain a llawer mwy. Mewn llawer ffordd mae’n dilyn ymlaen o arddangosfa deithiol ryngwladol arloesol Jane Containing Time.

Ar gyfer yr arddangosfa newydd hon ysgrifenna Sebastian Blackie “Am y flwyddyn ddiwethaf mae seramegau Perryman wedi’u hysbrydoli gan synnwyr greddfol o symudiad wybrennol. Mae wedi defnyddio’r amseriadau seryddol cyfnewidiol a gymerwyd o flwyddyn… …cyfnos sifil (gwawr), codiad haul, canol dydd solar, machlud, a chyfnos sifil (cyfnos)… …Mae’n ymddangos yn fwy o bererindod nag astudiaeth sy’n cynnwys codi cyn y golau cyntaf yn ogystal á bod yno i fod yn dyst i weddillion y dydd…” Fel y gallwn ni i gyd brofi O Oleuni i Dywyllwch o Dywyllwch i Oleuni yn cadarnhau bywyd ac yn orfoleddus: Mae Jane Perryman wedi creu hyfrydwch amlsynhwyraidd sydd i’w fwynhau ar bob lefel.