Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Oriel 2

Jane Perryman

30 Medi – 19 Tachwedd 2017

Cynnwys Amser

Mae Jane Perryman yn artist serameg, yn ysgrifennwr, ffotograffydd a gwneuthurwr ffilmiau a gydnabyddir yn rhyngwladol. Ei chorff diweddaraf o waith, Cynnwys Amser, yw ei phrosiect mwyaf uchelgeisiol hyd yma. Mae’r arddangosfa aml-haenog hon yn fwy na gosodiad ffisegol: mae’n daith, yn gydweithrediad, yn gasgliad o wrthrychau, synau, meddyliau a straeon.

Mae Perryman wedi creu’r corff newydd hwn o waith sydd wedi trawsnewid y llestr i ddod yn gofnod o amser a lle. Gan amlinellu preswyliad blwyddyn mae ei syniadau’n archwilio themâu defnyddiau, amgylchedd, amser a theithiau sy’n cyd-gloi. Â’i synhwyrau’n gweithio mewn cytgord, yn organig ac yn holistig, bydd ei hysbrydoliaeth yn cyseinio o bleserau syml bywyd dyddiol. Mae’r hanner cant a dau o lestri sy’n ganlyniad, yn gofnodion dyddlyfr, cerddi, ffotograffau a rhwbiadau wedi’u cymryd o wrthrychau gwirioneddol yn ddathliad cylch o flwyddyn i’r llestr ac i fywyd.

Arddangosfa deithiol genedlaethol yw hon mewn cydweithrediad â’r Ganolfan Genedlaethol Crefft a Dylunio a Chanolfan Gelfyddydau Gracefield.

JP logos