Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Gofodau Prosiect Cwrt A a B

Jessica Lloyd-Jones

8 – 30 Medi

Gwres / Golau / Lliw – Arbrofion mewn Metel

Mae’r artist lleol Jessica Lloyd-Jones yn cyflwyno arbrofion diweddar, yn arddangos syniadau ar gyfer gwaith newydd sy’n cyfuno gwres, golau a lliw. Mae llawer o’r gweithiau yn yr arddangosfa’n defnyddio natur adweithiol copr i ffurfio rhwd gwyrdd arbennig sy’n ganlyniad i wres. Bydd lliwiau gloyw sy’n amrywio drwy aur, brown, coch a du’n ymddangos i greu lliwiad arwyneb a phatrwm. Mewn nifer o ddarnau fe dorrir y metel yn siapiau geometrig i greu cynlluniau abstract sy’n dwyn i gof ffrwydradau neu ddrylliadau.

Mewn cyfres o weithiau cerfluniol symudliw, mae Jessica hefyd wedi archwilio’r broses o anelio; gwresogi ymlaen llaw a meddalu’r metel cyn ei ffurfio â llaw nes y bydd yn caledu oherwydd y plygu ailadroddus. Wrth greu pob darn o un ddalen gopr fflat, mae’r amser yn gyfyngedig iddi ffurfio’r deunydd cyn iddo ddod yn anhyblyg a setio.

‘Mae’r gweithiau’n broses o un cyfle – byddaf yn creu’r ffurfiau mewn un ymgais, yn plygu cymaint ar y metel fel na ellir ei drin ymhellach. Byddaf yn mwynhau’r digymhellrwydd a roddir i’r gwaith gyda’r broses hon a’r ffaith na ellir rhagweld pa siâp fydd i’r copr oherwydd anghysondebau ym meddalwch y metel ar ôl ei wresogi.’

Mae’r gweithiau o ganlyniad yn arddangos siapiau crychlyd a chyrliog chwilfrydig, eu crychiadau a’u plygiadau tonnog yn arddangos lliwiau symudliw dwys sydd fel pe baent yn meddalu ar y copr. Bydd rhai darnau’n gweithio i gipio golau a’i adlewyrchu’n fewnol gan fwyhau eu goleuedd a’u hyfrydwch gweledol.

Mae gweithiau 3-dimensiynol eraill yn yr arddangosfa’n dangos arbrofion gydag ymylon llosg mewn dur wedi’u rholio’n ffurfiau tiwbaidd. Mae casgliad ychwanegol o’r gweithiau hyn yn datgelu tafluniadau llachar o liw pan fyddant wedi’u goleuo. Y gwaith olaf yn y sioe yw gosodiad gofod tywyll pefriog lle bydd golau sydd wedi’i daflunio i mewn i ddryswch o weiren gopr, yn animeiddio ac yn goleuo’r ffurf fel petai wedi’i drydanu.