Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Oriel 3

Jilly Edwards: Llawenydd – Melyn yw’r Glas Newydd

3 Chwefror – 8 Ebrill 2018

‘Mae’r tapestrïau hyn sydd wedi’u gwehyddu wedi’u hysbrydoli gan gipolygon ar deithiau ac atgofion ohonyn nhw, boed hynny’n deithiau hir ar y trên neu drip i’r caffi lleol. Y cychwyn i’r gwaith hwn oedd set o deithiau o Exeter i Gaeredin ac i East Anglia. Fe aeth â mi drwy dirwedd ryfeddol o amrywiol ac roedd yn llawn o liw melyn Rêp Had Olew.

‘Roeddwn yn gwylio wrth i feintiau’r caeau a’r rhaniadau newid, clawdd cerrig sychion, gwrych, ffens bren a chaeau enfawr heb unrhyw raniadau. Mae’r gwaith yn ymwneud â’r arwyneb, ei ddyfnder, ei adeiladwaith, lliwiau gwyn iach,
y melyn cynnes dwys, pridd tywyll synhwyrus gyda chloddiau cherrig o siâp losennau â darnau melyn llachar o gen. Mae’r gofodau hyn yn bwysig, fel y mae’r bylchau rhyngddyn nhw.’
  Jilly Edwards 2017

Prosiect wedi’i ariannu gan Gyngor Celfyddydau Lloegr.