Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Oriel 2

Jo Barker & Sara Brennan

Nodi Amser a Lle 6 Gorffennaf – 22 Medi 2024

Mae’r artistiaid tapestri Jo Barker a Sara Brennan wedi gweithio o’u stiwdios gwahanol o fewn yr un adeilad stiwdio yng Nghaeredin am oddeutu 30 mlynedd. Yn ogystal â bod yn ffrindiau mawr mae ganddyn nhw berthynas waith gadarn, agos a chefnogol iawn. Mae hwn yn dod yn amlwg drwy eu gwaith. Er ei bod yn dra gwahanol yn ei hymagwedd at liw ac arddull, mae eu hiaith gyfunol, a fynegir drwy’r cyfrwng tecstil hynafol hwn, yn canu’n am fyfyrdod ac egni dwys tawel.

Curadwyd gan Gregory Parsons
Ffotograffi: Shannon Tofts