Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Stiwdio 6

Jo Clarke & Wayne Clarke

Cyfres Porthol Serameg 24 Gorffennaf – 23 Medi 2021

…………….

Cyfres newydd o waith crefft mewn ffocws gan wneuthurwyr serameg Cymreig
Curadur y gyfres: Wendy Lawrence

…………….

Jo Clarke

Mae fy ngwaith serameg diweddar i’n ganlyniad trawsnewidiad o gefndir o wneud printiau gan ddefnyddio clai fel cynfas tri-dimensiwn i gymhwyso’r un themâu a chysyniadau dylunio ag a fyddai’n dylanwadu ar fy nhoriadau Lino i, adeiladau, lleoedd a thirwedd.

Mae fy ngwaith i’n gyffredinol wedi’i lunio â llaw a’i addurno â slip gyda dyluniadau lliwgar wedi’u paentio a’u hysgythru, gydag ocsidau’n cael eu cymhwyso i bwysleisio’r gweadedd a llinell.

Bydd yr eitemau y byddaf i’n eu cynhyrchu’n amrywio o lestri swyddogaethol i lestri cerfluniol tal a lluniau crwm sy’n sefyll ar eu pen eu hunain, yn cysylltu’r elfen dau ddimensiwn â’r ffurfiau tri dimensiwn.

…………….

Wayne Clarke

Yn raddedig â gradd BA serameg fawreddog o Harrow, bydd Wayne Clark sy’n awr â’i safle ym Mhrestatyn, yn gwneud darnau cerfluniol mawr a chrochenwaith swyddogaethol llai, o gorff crochenwaith yn gyffredinol gydag ychwanegion o glai coch Rhiwabon a thywod bras. Bydd yn defnyddio gwahanol wydreddau llwch ynn a shino, yn ogystal â slips gwydrog i greu effeithiau arwyneb hudol.

Bydd darnau cerfluniol mawr Wayne, yn enwedig ei ffurfiau fâs a photel, yn caniatáu’r cyfle i wneud marciau eithaf radical ac afieithus, gyda’r bwriad iddynt ddal llwch o’r tân. Yna bydd hyn, ar dymereddau cyson, yn troi’n wydredd, mae’r cronni gwydreddau hyn yn creu rhannau dramatig a chynnil o harddwch enfawr wrth iddynt lifo dros y gwaith.

Mae yna egni grymus yn serameg Wayne Clark, ond tra bo’u hudoliaeth yn ddwys ac yn uniongyrchol, bydd myfyrdod yn caniatáu i ni fwynhau eu hyfrydwch cynnil. Maen nhw’n botiau i fyw â nhw: i’w defnyddio neu i adlewyrchu arnynt.

Mae’r gweithiau ar gael i’w prynu