Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Oriel 2

John Grayson

2 Chwefror – 31 Mawrth 2019

Enamel I Is-haen

Mae gyrfa John Grayson mewn gwneud yn rhychwantu tua deng mlynedd ar hugain: mae ei arfer wedi’i wreiddio mewn cyfaredd tuag at archwilio gwerth creadigol y prosesau a ddefnyddir gan fasnach ‘teganau’ gweithio metel marw’r Midlands a brwdfrydedd o ran dweud straeon dychanol drwy wneud gwrthrychau.

Mae Enamel | Is-haen yn ddiweddglo PhD John sy’n seiliedig ar arfer yn ymchwilio’r grefftwriaeth [golledig] a ddefnyddiwyd ym masnach enamel De Swydd Stafford yn y 18fed ganrif.

Mae’r arddangosfa hon yn mewngapsiwleiddio’r dull ymchwil, y daith o ymholi a’i darganfyddiadau. Mae’n cyflwyno: enghreifftiau o ddull dadansoddi gwrthrychau amgueddfa – darlunio dadansoddol, ffotograffau a fideo – sy’n datgelu lluniad sy’n anhysbys hyd yn hyn; enghreifftiau o wneud crefftau cyfoes – arbrofion deunydd, llyfrau braslunio a chrefftwaith cyfoes John – a ffurfiodd y dull i ymchwilio, deall a dangos gwerth creadigol prosesau crefft y 18fed ganrif.