Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Oriel 2 & 3

Julia Griffiths Jones

16 Gorffennaf – 25 Medi 2016

Ystafell o fewn Ystafell

Ffilm fer gan Hugh Griffiths am y’ Ystafell fewn Ystafell ‘hadrodd gan Julia Griffiths Jones.
Os gwelwch yn dda gweld yma

“Â minnau’n Gymraes, ond wedi fy ysbrydoli gan Gelfyddyd Werin o Ddwyrain Ewrop mae fy mywyd a’m harfer artistig wedi’u cordeddu ar draws gwledydd lawer. Mae Ystafell o fewn Ystafell yn benllanw fy hoff ddarluniau o lawer taith ac mae’n cynnwys – ymysg pethau eraill – flows a chap o Piestany, Slofacia a gwn gwely streipiau coch a bwrdd teircoes o Gymru a chadair o’r amgueddfa win yn Bratislava.”

Yn 2014 cafodd Julia ei dyfarnu â Gwobr Cennad Cymru Greadigol i ailymweld â Dwyrain Ewrop a threulio peth amser yng Nghanolfan Grefftau Rhuthun yn datblygu ei syniadau ar gyfer Ystafell o Fewn Ystafell. Mae’r arddangosfeydd sy’n cael eu dangos yma’n ganlyniad y teithiau artistig hynny.