Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Oriel 3

Julie Arkell

27 Medi – 30 Tachwedd 2014

Julie Arkell Ymaith

Mae hanes arddangosfa Julie Arkell – Ymaith sy’n dilyn Gartref gynhaliwyd ddeng mlynedd yn ôl – yn un o drefn, cyfundrefn a dosbarthiad. Nid felly bydd yn ymddangos, wrth gwrs. Bydd ei gwaith yn edrych mor hudol a bywiog ag erioed. Ond y tu ôl i’r cyfan roedd proses o wneud hunanosodedig fu’n fodd i’w chynnal trwy gyfnod galaru marwolaeth ei mham (ddigwyddodd yn niwedd 2011) ac amlygwyd yn y profiadau brofodd Arkell yn ei galar, rhai real a diriaethol.

Ar gyfer crynswth yr arddangosfa hon gwnaeth Arkell 100 o ‘greaduriaid’, un yr wythnos. Gorffenwyd hwy i’r dim, yng Ngorffennaf 2014. O’r creadur cyntaf, peth bach swil, i’r creadur olaf – un fwy cadarn ac ystyfnig yn camu i ffwrdd – maent yn gwneud casgliad naratif gwych. Roedd Arkell yn gwybod y byddai hi’n gwneud 100 o’r cychwyn. Mae ganddi rywbeth am rifau ac roedd 100 yn ymddangos yn berffaith.

CYHOEDDIADAU Julie Arkell Ymaith

Mae’r llyfr trawiadol 64 tudalen hwn yn cofnodi corff newydd o waith Julie Arkell sy’n dilyn Gartref ddeng mlynedd yn ôl.

64 tudalen, Clawr caled, Lliw llawn
170x210mm, ISBN 978-1-905865-67-3
Iaith: Saesneg neu Gymraeg

I archebu ffoniwch: 01824 704774. E: thegallery@rccentre.org.uk

£15.00