Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Oriel 2

Julie Blyfield

26 Medi – 22 Tachwedd 2015

Panorama – gemwaith a llestri

Ysbrydolwyd gwaith Julie Blyfield gan y tirwedd botanegol yn Awstralia. Mae hi yn dehongli hyn mewn metel gan ddefnyddio technegau ‘codi metel’ a ‘siasio’. Mae Julie yn mwynhau archwilio a chasglu sbesimenau planhigion o’r amgylchedd cyfoethog ac amryfal mae ei mamwlad yn gynnig, o lefydd megis Anialwch Simpsons yng ngogledd De Awstralia ac ymhellach i’r de, ar hyd arfordir Ynys Kangaroo. Mae hi’n gweithio gydag arian pur ac arian aloi coeth ei “hoff ddeunydd o ddewis” gan weadu’r arwyneb i greu darnau o emwaith unigol, llestri a darnau mwy cerfluniol hefyd. “Yn ystod y broses wneud, rwy’n mwynhau’r ffordd y mae’r metel yn ‘symud a syflyd’, mewn ffyrdd sydd bron yn anragweladwy, gan greu ffurfiau organig sy’n pelydru oherwydd y gweadau arian neu’r lliwiau sy’n deillio o fyd natur.”

Screen Shot 2015-07-21 at 15.32.27

 

 

 

Mae’r prosiect hwn wedi cael ei gynorthwyo gan y Llywodraeth Awstralia drwy Gyngor Awstralia, ei gyllid celfyddydau a chorff ymgynghorol.

CYHOEDDIADAU Julie Blyfield

Mae’r cyhoeddiad syfrdanol arddangos casgliad newydd Julie Blyfield o waith, Panorama. Wedi’i ysbrydoli gan dirwedd botanegol yn Awstralia, mae’r llyfr hwn yn dangos gemwaith cain, llestri a darnau cerfluniol Blyfield yn.

44 tudalen, Clawr caled
Lliw llawn, 220x210mm
ISBN: 978-1-905865-14-7
Iaith: Saesneg
I archebu ffoniwch: 01824 704774. E: thegallery@rccentre.org.uk

£12.00