Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Gofodau Prosiect Cwrt A a B

Kim Dewsbury & Gerald Dewsbury

Ar Wal 9 Ebrill – 8 Mai 2022

………………………

Cyfres o gelfyddyd gain wedi’i saernïo
gan artistiaid Gogledd Cymru

Curadur y gyfres: Jonathan Le Vay

………………………

Dros y ddegawd ddiwethaf mae Kim wedi dychwelyd at ei hangerdd am beintio, ar ôl treulio sawl blwyddyn yn trefnu a churadu arddangosfeydd yng Ngogledd Cymru. Yn un o Gernyw’n wreiddiol, ond wedi’i magu yn y Midlands, fe ddychwelodd Kim i Falmouth yn 1975 i astudio Celfyddyd Gain. Wedi priodi â’r arlunydd Gerald Dewsbury, Llangwm yng Ngogledd Cymru sydd wedi bod yn gartref iddyn nhw am flynyddoedd lawer. Mae Kim yn llawn cyffro gyda’r holl bosibiliadau sy’n dod i’w rhan eto yn ei phaentiadau – yn bennaf mae’n archwiliad o’r hyn y bydd yn ei weld o’i blaen. Wrth fwynhau priodweddau ffisegol paent, ei nod yw rhoi cadernid a realaeth i’w thestun – ac arwyddocâd i wrthrychau a syniadau sy’n ffurfio’r gwaith.

“Wedi fy ysbrydoli gan fy amgylchoedd gwledig – byddaf yn gwerthfawrogi’r cysylltiad cyntaf hwnnw â natur; mae fy llyfrau braslunio’n llawn o lwybrau, pryfed, cymylau, effemera naturiol, etc. Bydd patrymau a gweadeddau’n hudo: croen melfedaidd eirinen wlanog, plygiadau tonnog llechwedd bell, patina llyfr sydd wedi’i fodio’n dda …. Mae gan bopeth stori i’w dweud”.

Mae Kim wedi arddangos ei gwaith yn eang yn y gorffennol – gan gynnwys Sioeau Haf yr Academi Frenhinol, Lle Celf, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Y Tabernacl, Machynlleth, John Noott, Broadway, Twenty Twenty, Llwydlo ac Oriel Gelf Falmouth i enwi dim ond rhai. Yn 2013 dewiswyd Kim fel enillydd Pencampwriaeth Agored Gogledd Cymru yn Clwyd Theatr Cymru yn yr Wyddgrug.

Mae Kim bellach yn arddangos yn rheolaidd yn Ffin y Parc yn Llanrwst.

Mae’r gwaith a arddangosir yma yn ddetholiad o gwaith a gynhyrchwyd dros y deng mlynedd diwethaf.

….

Wedi’i eni yn Dartford, Swydd Caint yn 1957, fe symudodd Gerald Dewsbury i Swydd Nottingham yn 1959 ac fe dreuliodd fwyafrif ei flynyddoedd ffurfiannol yn crwydro ei chefn gwlad cymharol fwyn ac yn datblygu diddordeb agos yn ei holl agweddau.

Wedi iddo ddilyn Cwrs Sylfaen yng Ngholeg Celf Mansfield, fe ddilynodd Gerald Gwrs Gradd BA yng Ngholeg Celf Falmouth yng Nghernyw. Pan oedd yn Falmouth fe’i dewiswyd i arddangos yn Arddangosfa Stowells Trophy a gynhaliwyd yn yr Academi Frenhinol a hefyd ar gyfer Ysgoloriaeth David Murray am arlunio tirlun; Fe raddiodd Gerald yn 1980.

Wedi iddo adael y coleg fe ddilynodd Gerald ei alwedigaeth fel Artist ac fe symudodd i Ogledd Cymru i chwilio am dirwedd wylltach a mwy amrywiol. Ers hynny mae wedi arddangos ei waith mewn llawer o orielau yng Nghymru a Lloegr.

Yn 1989 Gerald Dewsbury oedd y cyd-enillydd yn Arddangosfa’r Eisteddfod Genedlaethol. Ers hynny mae wedi ennill llawer o wobrau, yn cynnwys y ‘Biennial Open’ yn Amgueddfa Grosvenor, Caer, lle cafodd ei baentiad ei brynu gan yr Amgueddfa ar gyfer eu casgliad. Mae Gerald â gwaith hefyd yng nghasgliad y ‘National Society for Contemporary Art in Wales’, ac yn 2002 a 2018 fe brynwyd gweithiau ar gyfer casgliad ‘Amgueddfa Celfyddyd Fodern, Cymru.’ Ym Mawrth 2003 cafodd Gerald ei ethol yn aelod o’r ‘Royal Cambrian Academy’.

Bydd Gerald yn arddangos yn rheolaidd yn Ffin y Parc yn Llanrwst, Oriel Lion Street yn Y Gelli ac yn Oriel ‘Twenty Twenty’ yn Llwydlo.

Mae Gerald â gwaith mewn casgliadau preifat niferus, bydd yn gweithio’n rheolaidd i gomisiynau; fe gwblhawyd cyfres o chwech o dirluniau yn 2005 ar gyfer Swltan Oman, wedi’i gomisiynu ar gyfer y Palas newydd ym Muscat.

“Rwy’n awr yn gweithio yn Llangwm (Sir Conwy) yng nghysgod y Foel Goch, wedi fy amgylchynu â thirwedd y bûm yn ei harlunio am y 35 mlynedd ddiwethaf – tirwedd yr wyf wedi dod i’w charu ac i’w hadnabod yn bersonol. Daw fy nhestunau’n bennaf o’r dirwedd a’r myrdd o fanylion sydd i’w cael o’i mewn. Mae fy niddordeb i nid dim ond yn yr agwedd eang o’r hyn rwy’n ei weld, na dim ond cipio ‘hanfod’ lle. Gall twmpath twrch daear swyno cymaint ag y gall mynydd; gall gwreiddiau, cerrig, canghennau etc. fabwysiadu eu bywyd eu hunain, a bydd mannau arbennig yn fy nhynnu’n ôl eto ac eto gan fod yna rywbeth newydd i’w ddarganfod a’i arlunio bob amser.”