Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Gofodau Prosiect Cwrt A a B

Kim & Gerald Dewsbury

Ar Wal 5 Mai – 5 Mehefin 2021

………………………

Cyfres newydd o gelfyddyd gain wedi’i saernïo gan artistiaid Gogledd Cymru
Curadur y gyfres: Jonathan Le Vay

………………………

Kim Dewsbury

Yn ystod y degawd diwethaf mae Kim wedi dychwelyd at ei hangerdd am baentio, wedi iddi dreulio sawl blwyddyn yn trefnu ac yn curadu arddangosfeydd yng Ngogledd Cymru. Yn un o Gernyw’n wreiddiol, ond wedi’i magu yn y Midlands, fe ddychwelodd Kim i Falmouth yn 1975 i astudio Celfyddyd Gain. Wedi priodi â’r arlunydd Gerald Dewsbury, Llangwm yng Ngogledd Cymru sydd wedi bod yn gartref iddyn nhw am flynyddoedd lawer.

Mae Kim yn llawn cyffro gyda’r holl bosibiliadau sy’n dod i’w rhan eto yn ei phaentiadau – yn bennaf mae’n archwiliad o’r hyn y bydd yn ei weld o’i blaen. Wrth fwynhau priodweddau ffisegol paent, ei nod yw rhoi cadernid a realaeth i’w thestun – ac arwyddocâd i wrthrychau a syniadau sy’n ffurfio’r gwaith.

“Wedi fy ysbrydoli gan fy amgylchoedd gwledig – byddaf yn gwerthfawrogi’r cysylltiad cyntaf hwnnw â natur; mae fy llyfrau braslunio’n llawn o lwybrau, pryfed, cymylau, effemera naturiol, etc. Bydd patrymau a gweadeddau’n hudo: croen melfedaidd eirinen wlanog, plygiadau tonnog llechwedd bell, patina llyfr sydd wedi’i fodio’n dda …. Mae gan bopeth stori i’w dweud”.

 

Gerald Dewsbury

Fe raddiodd Gerald o Ysgol Gelf Falmouth yn 1980 ac fe symudodd i Gymru yn 1981 i chwilio am dirwedd ehangach a mwy amrywiol, a dod yn arlunydd proffesiynol amser llawn.

Wedi’i wobrwyo â gwahanol wobrau dros y blynyddoedd, yn cynnwys cyd-enillydd y Lle Celf yn yr Eisteddfod Genedlaethol, mae Gerald wedi gweithio mewn nifer o gasgliadau preifat a chyhoeddus, ym Mhrydain a thramor. Bydd yn gweithio’n rheolaidd tuag at arddangosfeydd ac i gomisiwn, sydd wedi cynnwys cyfres o chwech o dirluniau a gwblhawyd yn 2005 ar gyfer Palas newydd Swltan Oman ym Muscat.

Fe etholwyd Gerald i’r Coleg Celf Brenhinol yn Llwydlo; Ffin y Parc, Llanrwst; Oriel Lion Street yn Y Gelli a’r Royal Cambrian Academy yng Nghonwy.

“Nid oedd 2020 yn flwyddyn yr oedden ni i gyd yn ei disgwyl. Fel rheol fe fyddaf i allan yma ac acw gryn dipyn, yn fforio ac yn profi beth bynnag a allaf i yn y dirwedd o’m cwmpas… Eleni fe fu’n hyrddiau o weithgarwch pan allaf i ac wedi’u britho â phyliau gorfodol o baentio ac adlewyrchu yn y stiwdio”.

Mae’r gweithiau ar gael i’w prynu