Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Stiwdio 3

Landmarks

26 Medi 2015 – 3 Ionawr 2016

Yn dilyn llwyddiant yr arddangosfa Pleser Mewn Pethau Cyffredin llynedd mae Comisiwn Dylunio Cymru yn falch o ddychwelyd i Ganolfan Grefft Rhuthun gyda’u harddangosfa newydd o’r enw Landmarks.

Gyda’i mynyddoedd godidog, cymoedd gwyrddlas ac arfordir llawn cymeriad, mae Cymru wedi bod yn enwog erioed ar gyfer y harddwch ei thirwedd naturiol. Eto i gyd, dros y canrifoedd, cafodd ei drawsnewid gan ddyluniadau dyn. Mae ffermio, diwydiant, trafnidiaeth, ynni, rhyfeloedd, crefydd a thwristiaeth i gyd wedi gadael eu marc ar dirwedd Nghymru mewn ffurfiau megis ffiniau caeau, datgoedwigo, ffyrdd, camlesi, chwareli, pyllau, gorsafoedd pŵer, ffatrïoedd, henebion, peilonau, tyrbinau gwynt ac yn y blaen.

Ar gyfer yr arddangosfa hon, mae Comisiwn Dylunio Cymru wedi dewis a curadu gwaith gan nifer o ddylunwyr er mwyn tyrchu yn ddyfnach i’r berthynas rhwng adnoddau naturiol ac ymyrraeth dynol, gan hysbysu ac ysbrydoli dyfodol ar gyfer dylunio yn ein tirwedd.

Am fwy o wybodaeth am yr arddangosfa neu Gomisiwn Dylunio Cymru ewch ewc http://dcfw.org/events/

Screen Shot 2015-09-22 at 12.33.39