Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Prosiect Cwrt Gofod B

Liz Ellis: Cysylltiadau Elfennol

Hydref – Ionawr 2020

Arddangosfa mewn dwy ran ond wedi’u cysylltu’n debyg:- Cerdded y Glannau & Yn Nghwmni Cigfrain – Y Cynulliad.

Cerdded y Glannau  Ar gyrion ein byd mae bywyd ar ei fwyaf dynamig – lle mae dŵr croyw yn cwrdd â dŵr hallt a lle mae’r tir yn cwrdd â’r môr – bydd llawer o newidiadau a thrawsffurfiadau’n digwydd yn yr amgylchedd hwn sy’n gyson esblygu. Mae’r gwaith hwn yn ddathliad o amrywiaeth anhygoel bywyd ac o gyffredinrwydd a chysylltedd pob peth byw ac yn arbennig yn ddathliad o’r
blaned sy’n ein cynnal.

Yn Nghwmni Cigfrain – Y Cynulliad  Yn ystod y gaeaf yn Niwbwrch yn Ynys Môn bydd y cigfrain yn ymgasglu i gymdeithasu a thyfu’n gryf. Fel ymlwybrwyr eraill y traeth, maent yn chwilio am fwyd ar hyd y draethlin cyn hedfan i ffwrdd i barhau i chwilio ar y tir cyfagos. Mae hyn yn baratoad ar gyfer atgyfnerthu cydberthnasau, neu ar gyfer dod o hyd i gymar, cyn hedfan ymhell ac ar wasgar i ymgartrefu a bridio – gan gymryd darn bach o Niwbwrch gyda nhw wrth fynd.

Mae Liz wedi hyfforddi a chymhwyso yn y celfyddydau a’r gwyddorau ac wedi ymarfer a dysgu’n broffesiynol yn y ddau faes. Mae hi nawr yn gweithio’n llawn amser o’i stiwdio yng Nghaer gan greu cerfluniaeth, gan amlaf mewn serameg, pren a charreg