Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Oriel 2

Llinellau’r De, Goleuni’r Gogledd

7 Chwefror – 12 Ebrill 2015

Golwg ar arferion dylunio yng Nghymru

Drws y Coed – Hannah Wardle / Sian Elin
Freshwest – Marcus Beck & Simon Macro
Jessica Lloyd-Jones / Loglike – Jen Sandiford
Sian O’Doherty / Louise Tucker

Mae Llinellau’r De, Goleuni’r Gogledd yn cyflwyno gwaith gan ddetholiad o ddylunwyr talentog. Prototeipiau manwl yn enghreifftio crefftwaith mireiniol, cynnyrch sy’n adleisio marc y gwneuthurwr, creadigaethau unigol yn dathlu argyhoeddiad ffocws. Mae’r arddangosfa yn archwilio syniadau disglair a’r dealltwriaeth craff o ddeunyddiau sy’n angenrheidiol i’w goleuo. Bydd Llinellau’r De, Goleuni’r Gogledd yn ystyried arwyddocâd deunyddiau i wahanol arferion dylunio a chywirdeb perfformiadol deunyddiau wrth atgynhyrchu. Mae’n archwilio dylunio mewn cynhyrchu a’r syniad o atgynhyrchu â llaw.

Curadwyd gan Ceri Jones