Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Stiwdio 2

Mali Morris

Gwneuthurwr print dan sylw 8 Gorffennaf – 24 Medi 2023

“Mali Morris has been freed by abstraction to walk what Matisse called ‘the path of colour’ without the requirement of any direct reference to anything but the joyful manifestations of the light that colours everything and fills the space between.” *

Mae ei hymchwil i liw a gofod mewn paentio wedi sefydlu Mali Morris yn un o’r prif artistiaid haniaethol sy’n gweithio ym Mhrydain heddiw. A hithau wedi’i chyfareddu gan y modd y mae cydberthynas lliwiau yn gallu strwythuro goleuedd ers y 1970au mae wedi parhau i arbrofi gydag iaith baentio gan gyrraedd delweddaeth ddisglair sydd hefyd yn uniongyrchol. Ar adegau mae Mali hefyd wedi cydweithio gyda phrintwyr o fri, yn bennaf gyda Kip Gresham yng Nghaergrawnt, ac mae ei chwilfrydedd yn cael ei danio’n barhaus gan y cyfochri a’r gwahaniaethau lluosog rhwng paentio a chreu printiau.

Ganed Mali Morris yng Nghaernarfon ac yn ystod ei phlentyndod bu’n byw mewn sawl man yn y Gogledd cyn ymsefydlu yn Llundain yn 1970au. Etholwyd hi i’r Academi Frenhinol yn 2010 ac mae wedi arddangos yn eang yn y DG a thramor; cynhaliwyd sioe unigol yn Efrog Newydd yn Hydref 2022 a chynhelir adolygiad o’i phaentiadau dros y 25 mlynedd ddiwethaf yn yr Ikon, Birmingham ym Medi 2023.

* Mel Gooding, Rhagair i Mali Morris: Painting, monograff darluniadol llawn a gyhoeddwyd gan yr Academi Frenhinol (2019) gyda thestun gan Sam Cornish ac ysgrifau gan yr artist.