Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Oriel 2 & 3

Mandy Coates

6 Chwefror – 17 Ebrill 2016

Basgedi

Mae Mandy Coates yn gweithio o fewn traddodiad ardderchog o wneud basgedi, wedi’i wreiddio mewn amser, lle a swyddogaeth. Mae hyd yn oed ei darnau mwyaf addurniadol â’u tarddiad mewn ffurfiau traddodiadol sydd wedi esblygu i’r ffurf a’r maint gorau posib ar gyfer dibenion penodol. Mae ei gwaith yn amrywio o fasgedi logiau petryal cryf buddiol, basgedi siopa, hambyrddau a chewyll afalau, i ffurfiau mwy diweddar sy’n ymgorffori nodweddion addurniadol di-swyddogaeth.

I Mandy, mae’r broses o wneud basgedi wedi’i gwreiddio’n ddwfn mewn amgylchedd, ffordd o fyw a barn o’r byd, arfer holistig sydd wedi’i wreiddio’n ddwfn yn y dirwedd sydd o’i chwmpas, ac sy’n ei darparu â lliw, strwythur, defnyddiau ac ysbrydoliaeth. Yn awr nid yw gwneud yn ddifyrrwch, na hyd yn oed yn alwedigaeth; mae’n ffordd o fyw y mae wedi ymgolli ynddo’n llwyr.

Cliciwch yma i weld Mandy Coates – Basgedi, a ffilm gan Culture Colony yn dangos Mandy Coates yn paratoi ei gwaith ar gyfer yr arddangosfa yn yr Oriel.

CYHOEDDIADAU Mandy Coates

Basgedi

Mae Mandy â’r gallu i gipio harddwch cynhenid y defnyddiau ac i arddangos ei hystod drawiadol o sgiliau gwneud â chryn steil. Mae hon yn ddawn arbennig. Mae ei ‘oeuvre’ wedi esblygu dros y blynyddoedd diwethaf hyd bwynt lle mae’n canu. Mae’r cyhoeddiad syfrdanol hwn yn ddathliad o’i gwaith diweddaraf.

24 tudalen, Clawr caled
Lliw llawn, 230x230mm
ISBN: 978-1-905865-79-6
Iaith: Saesneg neu Gymraeg
I archebu ffoniwch: 01824 704774. E: thegallery@rccentre.org.uk

£7.50