Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Oriel 2

Martin Smith: Peiriannau Bach

18 Ionawr – Gorffennaf 2020

“Roeddwn i’n un o’r plant hynny a fyddai’n wastad yn tynnu pethau oddi wrth ei gilydd ac yn eu rhoi’n ôl eto. Roedd arnaf eisiau gwybod sut y byddai pethau’n gweithio ac mae hynny, ynghyd â hoffter o gelf a dylunio, wedi rhoi bywoliaeth i mi. Bydd pobl yn meddwl yn aml fod fy ngwaith i braidd yn wamal, yn enwedig pan fyddan nhw’n edrych ar rywbeth fel y peiriant cymeradwyo, ond y mae yna’n aml awgrym gwawdlyd neu dywyll. Mae ei londer wedi’i danategu â sinigiaeth.”

Artist-beiriannydd o Huddersfield yw Martin Smith ac fe ddangosir ei gerfluniau mecanyddol ledled y byd. Mae casglwyr yn cynnwys Syr Paul Smith sydd â sawl darn gan Martin fel yr oedd y diweddar actores Carrie Fisher.

Mae Martin, edmygydd mawr Star Wars, yn arbennig o falch fod Princess Leia yn meddu ar rai o’i ddyluniadau. Bydd popeth y bydd Martin yn ei wneud yn cael eu cynllunio’n fanwl. Fe fraslunnir yn daclus y syniadau ar gyfer gwaith newydd mewn llyfrau nodiadau ac fe wneir pob prototeip gyda chymaint o ofal â’r eitem derfynol, orffenedig. “Bydd rhywbeth fel y peiriant calon â dwsinau o wahanol ddarnau ac fe’i gwneir yn llwyr â llaw. Fe wn i fod rhai pobl yn meddwl y byddaf i’n prynu darnau i mewn ac mai dim ond mater o gydosod yw’r darn – ond, yn wir, nid felly y mae. Fe wneir pob nyten a bollt o ddim.”

Arddangosfa ymarferol yw hon sy’n eich gwahodd i droi’r handlen yn ofalus, gollwng darn arian neu chwifio llaw i ddod â’r gweithiau anhygoel hyn yn fyw.

Mewn cysylltiad â’r Harley Gallery