Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Oriel 1 & 2

MEISTROLAETH. Merched Mewn Arian

24 Gorffennaf – 18 Medi 2021

Dyma’r arddangosfa gyntaf i ganolbwyntio ar ferched cyfoes eithriadol ddawnus y DU sy’n ofaint arian-ddylunwyr. Hanner can mlynedd yn ôl fe fyddai wedi bod yn amhosibl cydosod arddangosfa fel hyn, gan fod yna cyn lleied o ferched yn gweithio yn y maes. Mae’r hyn a oedd unwaith yn ddisgyblaeth wryw lwyr wedi’i thrawsffurfio o fewn tair cenhedlaeth.

Mae’r arddangoswyr Meistrolaeth yn cynrychioli cohort mawr o ferched sy’n gweithio ar lefel uchaf gofannu arian ac yn cynnwys artistiaid canol gyrfa hir-sefydledig ochr-yn-ochr â rhai o wneuthurwyr eithriadol addawol sy’n ymddangos. Fe ddewiswyd y gwaith ei hun i amlygu amrywiaeth arfer merched a’u rôl sydd heb ei chydnabod i raddau helaeth fel arloeswyr. Mae’r grŵp o waith o ganlyniad yn darlunio dealltwriaeth ddwys o ddefnyddiau a phrosesau ac yn rhoi terfyn o’r diwedd ar y cysyniad od fod gofannu arian yn alwedigaeth anaddas i ferch. I’r gwrthwyneb, heb eu gorfodi gan bwysau traddodiad, mae gofannu arian gan ferched wedi dod ag agweddau newydd adfywiol tuag at grefft hynafol.

Edrychwch yn fanwl ac fe ddarganfyddwch chi ymdeimlad o hwyl a gwythïen o fywiogrwydd, yn ogystal â bwriad i synnu, i ymhyfrydu, i gwestiynu a gwyrdroi. Bydd campau fel hyn yn gyraeddadwy dim ond gan y rheiny sy’n gweithio ar binacl eu gallu: meistri eu crefft.

Arddangoswyr: Juliette Bigley. Jocelyn Burton. Ane Christensen. Angela Cork. Maureen Edgar. Ndidi Ekubia. Megan Falconer. Na’ama Haneman. Miriam Hanid. Rauni Higson. Kathryn Hinton. Simone ten Hompel. Jessica Jue. Kyosun Jung. Nan Nan Liu. Anna Lorenz. Sheila McDonald. Claire Malet. Jacqueline Mina. Cara Murphy. Theresa Nguyen. Rebecca de Quin. Pamela Rawnsley. Jane Short. Mary Ann Simmons. Hazel Thorn. Adi Toch. Katie Watson. Tamar de Vries Winter

Curadwyd gan Dr Elizabeth Goring

CYHOEDDIADAU MEISTROLAETH

Merched Mewn Arian

Cyhoeddiad clawr caled mawr yn dathlu cyflawniadau gof arian benywaidd gorau Prydain. Curadwyd gan Dr Elizabeth Goring.

Arddangoswyr: Juliette Bigley. Jocelyn Burton. Ane Christensen. Angela Cork. Maureen Edgar. Ndidi Ekubia. Megan Falconer. Na’ama Haneman. Miriam Hanid. Rauni Higson. Kathryn Hinton. Simone ten Hompel. Jessica Jue. Kyosun Jung. Nan Nan Liu. Anna Lorenz. Sheila McDonald. Claire Malet. Jacqueline Mina. Cara Murphy. Theresa Nguyen. Rebecca de Quin. Pamela Rawnsley. Jane Short. Mary Ann Simmons. Hazel Thorn. Adi Toch. Katie Watson. Tamar de Vries Winter

112 tudalen, Clawr caled
Lliw llawn, 290x210mm
ISBN 978-1-911664-08-6
Iaith: Saesneg
Dyddiad cyhoeddi: 2021
I archebu ffoniwch: 01824 704774
neu e-bostiwch: ruthincraftcentre@denbighshireleisure.co.uk

£25.00