Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Stiwdio 6

Meri Wells

Cyfres Porthol Serameg 5 Mai – 3 Gorffennaf 2021

…………….

Cyfres newydd o waith crefft mewn ffocws gan wneuthurwyr serameg Cymreig
Curadur y gyfres: Wendy Lawrence

…………….

Meri Wells 
Bydda i’n gweithio mewn sied dun a honno mewn cwm. Daw’r ffigurau o’r gwrych y galla i ei weld o’r ffenest. Byddant yn gorymdeithio heibio i mi gan adfywio delweddaeth anghofiedig straeon plentyndod a’n mythau diwylliannol. Bydda i’n ceisio eu harlunio yn y cipolwg cyntaf hwnnw. Maent i’w gweld orau mewn grwpiau o bersbectif hanes personol a’r cysylltiadau elfennol â rhai lleoedd arbenning. Canlyniad yw’r darnau, maint go-iwan yn aml, yn fy marn i, i ddadrithiad ynglŷn â sut y byddwn o hyd yn methu â chynnal cymdeithas weithredol. Felly bydda i’n seilio’r rhain ar ffurfiau sy’n anheddu bydysawd cyforchrog ac wedyn mae yna huanbortreadau. Maent yn cael eu gwneud o glaid wedi’i grogio a’i dorchi a’i danio a soda mewn odyn goed i dymheredd llestri called gan ddefnyddio slipiau o ffynonellau lleol.

Mae fy ngherfluniau ffigurol i wedi’u gwneud â llaw a’u tanio ar odyn goed gyda slips a soda lleol. Yn addas ar gyfer lleoliadau dan do ac awyr agored, maen nhw’n cynnig golwg wahanol ar fywyd, yn rhoi cipolwg ar yr amrywiadau wrth iddyn nhw ddiferu drwy’r bylchau yn ein realaeth a pheri ail-olwg sy’n golygu cof ac emosiynau.

Mae’r gweithiau ar gael i’w prynu