Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Oriel 2

Micki Schloessingk

1 Hydref – 27 Tachwedd 2016

Iaith Clai: Pridd, Tân a Halen

Bydd Micki Schloessingk yn gwneud potiau. Mae potiau Micki wedi’u gwireddu’n hardd ac yn fedrus ac mae eu defnyddio’n llawenydd. Mae a wnelo blynyddoedd lawer o ofal a phrofiad â’i seramegau sydd wedi’u tanio â choed a’u gwydro â halen. Pa un ai ydyn nhw wedi’u taflu neu eu llunio â llaw, caiff pob darn ei faethu drwy’r broses o wneud a hynny’n gadael Bridge Pottery Micki â stori i’w rhannu.

Mae Pridd, Tân a Halen: potiau gan Micki Schloessingk yn arddangosfa yn y fenter Iaith Clai. Mae’n arddangosfa genedlaethol deithiol mewn cydweithrediad â’r Mission Gallery. Curadwyd gan Ceri Jones.

Screen Shot 2017-06-01 at 17.02.38

CYHOEDDIADAU Micki Schloessingk

Iaith Clai
Pridd, Tân a Halen

Mae’r cyhoeddiad yn fy lbwytho anodd i gyd-fynd yr ail arddangosfa mewn cyfres o arddangosfeydd unigol o waith gan ymarferwyr ddefnyddio clai a fynegir mewn ffyrdd gwahanol iawn.

28 tudalen, Clawr caled
Lliw llawn, 148x210mm
ISBN:978-1-905865-83-3
Iaith: Saesneg neu Gymraeg
I archebu ffoniwch: 01824 704774. E: thegallery@rccentre.org.uk

£4.50