Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Stiwdio 6

Mike Parry

Cyfres Porthol Serameg 13 Ionawr – 17 Mawrth 2024

…………….

Cyfres o waith crefft mewn ffocws gan
wneuthurwyr serameg Cymreig
Curadur y gyfres: Wendy Lawrence

…………….

Rwy’n creu ystod o lestri pridd at ddefnydd. Cânt eu hysbrydoli gan grochenwaith slip Lloegr ac Ewrop ond nid ydyn nhw’n gaeth i’r traddodiad hwnnw. Llestri i’w defnyddio a’u mwynhau ydyn nhw.

Maen nhw wedi’u taflu â llaw yn bennaf a hefyd yn defnyddio technegau slab a mowldio. Rwy’n hoffi gadael marciau sy’n amlygu priodweddau’r clai yn ei gyflwr meddal / gwlyb a dal enydau o’r broses.

Astudiais ym Mhrifysgol Gorllewin Lloegr, Bryste 1995–98. Yna bûm yn gweithio am gyfnod byr yn y Gladstone Pottery Museum cyn dod o hyd i waith fel taflwr cynhyrchiad ym Mryste. Dim ond ers i mi symud i Gymru yn 2015 rwyf wedi dechrau datblygu fy ngwaith fy hun.

Mae’r gweithiau ar gael i’w prynu