Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Oriel 1

Naratif mewn Gwneud

22 Gorffennaf – 24 Medi 2017

Roger Bennett, Úna Burke, Anne Butler, Edmond Byrne, Mike Byrne, Stuart Cairns, Julie Connellan, Jack Doherty, Liam Flynn, Sara Flynn, Karl Harron, Pierce Healy, Jennifer Hickey, Joe Hogan, John Lee, Alison Lowry, Michael Mccrory, Cecilia Moore, Cara Murphy, Stephen O’Briain, Susan O’Byrne, Eily O’Connell, Coílín Ó Dubhghaill, Angela O’Kelly, Sasha Sykes, Joseph Walsh, Gráinne Watts, Zelouf + Bell

Arddangosfa o weithiau newydd ac arloesol o’r PORTFFOLIO: Detholiad Critigol 2017–18 gan Gyngor Dylunio a Chrefftau Iwerddon. Cafodd y 28 o ddylunwyr wneuthurwyr a gynrychiolir eu dewis gan banel rhyngwladol, am arddangos rhagoriaeth mewn crefftwriaeth, ansawdd y dylunio a medr technegol.

Mae Naratif mewn Gwneud, wedi’i guradu gan Gregory Parsons, yn ystyried tarddiad y gwrthrychau, pwy sydd wedi’i wneud, ym mhle y cafodd ei wneud, sut y cafodd ei wneud ac o beth y mae wedi’i wneud. Mae hyn i gyd wedi’i gysylltu’n annatod. Mae’n hysbysu ein perthynas â’r gwrthrych. Mae yna straeon hudolus yma, o garu deunydd, defodau gwneud, y broses o ddylunio, y rhythm corfforol a’r amser y mae’n ei gymryd.

Mae’r curadur yn adlewyrchu ar gyfraniad crefft gyfoes i’n lles, drwy ddeallusrwydd llaw’r gwneuthurwr sy’n gwella bywyd, yr ymhyfrydu yn yr hyn y mae’n ei gynhyrchu a’r llawenydd o fod yn berchen arno. Wrth i chi gael eich amsugno yn eu byd, dowch hefyd yn rhan o’r naratifau hyn mewn gwneud.

Screen Shot 2017-06-01 at 16.50.22