Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Oriel 2 & 3

Neil Bottle : Y Cwbl sydd Ar Ôl

19 Hydref 2019 – 12 Ionawr 2020

Corff newydd o waith, wrth i Neil ddathlu 30 o flynyddoedd fel dylunydd tecstilau. Mae croglenni hudolus Neil yn Y Cwbl sydd ar Ôl wedi’u hysbrydoli gan ffotograffau teuluol, synnwyr o amser yn mynd heibio a’r ffordd y byddwn yn cofio pethau – mewn atgofion real a ffug. Yn cyd-fynd â’r printiau tecstil mae eitemau personol, sentimental a oedd yn fan cychwyn i lawer o’r straeon y mae Neil yn eu hadrodd – ‘Rwy’n hoff o’r syniad o eitemau sydd â hanes wedi’i wreiddio ynddyn nhw,’ meddai.

Flwyddyn ar ôl iddo raddio mewn Tecstilau a Ffasiwn o Brifysgol Middlesex yn 1989, fe enillodd Neil y ‘New Designers Textile Prize’, ac nid edrychodd yn ôl o gwbl wedi hynny. Am flynyddoedd lawer fe werthwyd ei sgarffiau a’i deis, ei groglenni a’i glustogau i’r siopau gorau ledled y byd: Liberty, Fortnum and Mason a Harrods yn Lloegr, Holt Renfrew a Neiman Marcus yn yr Unol Daleithiau, Joyce yn Hong Kong ac wrth gwrs Ganolfan Grefft Rhuthun hefyd! Mae gwaith Neil mewn casgliadau ym mhob cwr o’r byd yn cynnwys Amgueddfa Fictoria ac Albert yn Llundain, Amgueddfa Cooper Hewitt yn Efrog Newydd a Chasgliad y Cyngor Crefftau yn Llundain.

Fe symudodd Neil yn raddol at ddysgu ac yn awr mae’n bennaeth yr Adran Tecstilau Ffasiwn yn y Brifysgol ar gyfer y Celfyddydau Creadigol. Bydd hyn yn caniatáu rhyddid iddo oddi wrth gyfyngiadau cynhyrchu cyfwisgoedd y bu iddo sefydlu ei enw â nhw: ‘Roedd arnaf i eisiau canolbwyntio ar y pethau unigryw roeddwn wedi mwynhau eu gwneud bob amser.’

Bydd Neil yn gwahanu ei waith tecstil yn gyn-ddigidol, ac ôl-ddigidol. Y fo oedd un o’r dylunwyr-wneuthurwyr cyntaf i ddechrau gweithio â chyfrifiaduron fel prif gyfrwng. Wedi iddo ennill MA mewn Digidol, fe ddechreuodd Neil archwilio’r posibiliadau a oedd yn agor iddo wrth weithio’n ddigidol. Yn awr mae ei decstilau i gyd wedi’u printio’n ddigidol, er y bydd yn mynd yn ôl i weithio ar rai darnau – gan ychwanegu printio sgrîn a phwyth ynddyn nhw.