Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Oriel 1

Nexus

29 Medi – 18 Tachwedd 2018

Adi Toch, Andrew Lamb, Anna Lorenz, Catherine Martin, David Poston, Genevieve Howard, Jacky Puzey, Jane Adam, Janet Haigh, Jonathan Cleaver, Kate Haywood, Lynne Maclachlan, Michael Brennand-Wood, Rajesh Gogna, Romilly Saumarez Smith, Ruth Leslie, Susan Cross, Valeria Nascimento, Wanshu Li, Zoë Hillyard

Cyfarfodydd ar y Ffin

‘Nexus’: cysylltiad neu gyfres o gysylltiadau’n cysylltu dau neu fwy o bethau

Mae’r arddangosfa hon yn ystyried rhai o’r ffyrdd y bydd artistiaid a gwneuthurwyr yr unfed ganrif ar hugain yn newid rhagdybiaethau ynglyˆn â’u ffurfiau ar gelfyddyd.

Mae gemwaith, gofannu arian, tecstilau a serameg i gyd â hanes maith a thraddodiadau sydd wedi’u gwreiddio’n ddwfn, yn gefn iddyn nhw. Heddiw mae eu
ffiniau cyfarwydd, sy’n cyfyngu’n aml, yn cael eu hymestyn gan wneuthurwyr sy’n llamu ymlaen â’u dychymyg ac yn dyfeisio agwedd ffres tuag at eu ffordd o weithio. Mae sawl darn yn yr arddangosfa hon yn gymysgryw ac yn amhosib eu categoreiddio.

Fe gysylltir yr arddangoswyr yn Nexus â dawn dechnegol sylweddol, gallu i feddwl yn rhydd a hyder yn eu syniadau. Mae pob un, fodd bynnag, wedi dod o hyd i’w ffordd eu hunain o ymestyn ffiniau eu ffurf ar gelfyddyd.

Mae Nexus yn dathlu’r annisgwyl. Mae’n bosib nad yw’r un o’r darnau yn yr arddangosfa hon yn union fel y mae’n ymddangos…

Curadur: Dr Elizabeth Goring.

NEXUS mewn partneriaeth â Fife Contemporary.