Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Oriel 1

Nigel Hurlstone

Gwynt Traed y Meirw 13 Ionawr 2024 – 17 Mawrth 2024

Yn y corff newydd o waith a gyflwynir yng Nghanolfan Grefft Rhuthun mae Nigel Hurlstone yn archwilio ei ddiddordeb parhaus gyda ‘gwisgo i fyny’, tric consurio sy’n caniatáu i ni gael cipolwg ar fywydau eraill, o’r cricedwr i’r curad. Mewn casgliad o hunanbortreadau gyda’r artist wedi’i wisgo mewn dillad amrywiol mae Hurlstone yn datgelu potensial gwisgoedd i bendilio rhwng eu peuoedd ymarferol, ffasiynol a rhyweddedig a thiriogaethau seicolegol, emosiynol a sinematig; yma gwelwn un dyn ond llawer o bobl.

Drwy gyflwyno dros 30 o weithiau maint llawn yng ngofod yr oriel mae Hurlstone wedi cynhyrchu rhywbeth tebyg i tableau bygythiol sy’n portreadu cast o gymeriadau rydym oll wedi cyfarfod â nhw ar ryw bwynt. Maen nhw’n gyfarwydd ond eto’n rhyfedd ddigon yn ddelweddau wedi’u haneseiddio. Maen nhw’n cyfeirio at gymeriadau a allai fod wedi hen ddiflannu ond sy’n parhau yn ein cof diwylliannol neu deuluol.

Terfir ar bob portread, sydd wedi’i brintio ar ddefnydd ac yna’i frodio, gan orchudd o edafedd; mae cymeriadau’n ymddangos ac yna’n diflannu fel petai nhw’n dilyn ystum llaw dewin. Mae myrdd o edeifion yn chwarae ar wyneb y defnydd gan achosi newidiadau cynnil mewn rhythm, lliw, a golau. Mae dyrannu penderfynol Hurlstone o’r delweddau drwy streipiau tonyddol fertigol hefyd yn ein tywys i ystafell dywyll y ffotograffydd lle mae profion dinoethi’n symud ar draws y ddelwedd nes bod yn golau yn iawn. Gwneir y gwaith hwn gyda’r un cywirdeb manwl ac mae’n cyfeirio at hudoliaeth arian, bromid a phapur cymaint ag y mae at edau a nodwydd.

Tra bod y portreadau efallai’n fud, mae Hurlstone wedi ysgrifennu cyfres o straeon byrion sydd wedi’u haddasu a’u cynhyrchu gan Steve Doherty o Giddy Goat Productions. A hwythau o natur hunangofiannol maen nhw’n dangos pobl sydd efallai’n hysbys i ni, weithiau ni ein hunain, yn dod i delerau â diwedd oes neu salwch cronig mewn ffyrdd rhagweladwy sydd eto’n rhyfeddol. Mae gan y straeon hyn briodweddau sy’n debyg i’r bortreadaeth gan eu bod ar y cychwyn yn ein swyno drwy ddefnyddio trosiadau cyfarwydd a chast o gymeriadau sy’n ein gwneud i ni chwerthin, crio neu deimlo’n anesmwyth.

Astudiodd Nigel Hurlstone (ganed 1970) ar gyfer BA mewn Tecstilau Wedi’u Brodio ym Mholitechneg Manceinion gynt (Prifysgol Metropolitan Manceinion bellach) lle dyfarnwyd iddo radd dosbarth cyntaf. Yna enillodd radd MA (gyda rhagoriaeth) mewn tecstilau ac roedd yn un o’r cyntaf i dderbyn PhD ar sail ymarfer gan y Brifysgol yn 2000. Mae wedi gweithio fel ymarferydd, awdur a darlithydd hŷn dros y 30 mlynedd diwethaf ac yn 2014 sefydlodd stiwdio yn Ffynnongroyw yn Sir y Fflint, ac yno mae’n byw a gweithio bellach.

Curadwyd gan Gregory Parsons