Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Stiwdios Prosiect A & B

Petalau a Chrafangau

29 Ebrill – 16 Gorffennaf 2017

Ailymweld â The Owl Service hanner can mlynedd yn ddiweddarach

Yn Awst 1967 fe gyhoeddodd yr awdur Prydeinig cydnabyddedig, Alan Garner OBE, y llyfr plant sy’n glasur The Owl Service. Mae’r stori’n ymwneud â hanes hynafol Blodeuwedd, o’r croniclau mytholeg Cymreig Y Mabinogi. Yn The Owl Service, fe ailadroddir y stori drasig hon o genhedlaeth i genhedlaeth, gan ail-fyw’r triongl cariad melltigedig a hud-ddenai Blodeuwedd, Lleu a Gronw.

Mae’r ffotograffydd, David Heke, wedi bod yn cydweithio ag Alan a Griselda Garner ar nifer o brosiectau. Yn dilyn sgwrs rownd bwrdd y gegin yn eu ffermdy o’r 15fed ganrif, am hanner-canfed pen-blwydd The Owl Service sydd ar ddod, fe anwyd egin y syniad ar gyfer y prosiect hwn.

Mae’r cydweithio hwn, sy’n dod â grŵp amlddisgyblaeth o artistiaid o bob ochr i’r ffin Gymreig / Seisnig at ei gilydd, yn archwilio ac yn dathlu’r stori arloesol hon a’i tharddiad mewn mytholeg Gymreig.

Yr artistiaid sy’n cyfranogi yw Liz Ellis (cerfluniaeth), Jenny Ryrie (paentio), David Heke (ffotograffiaeth a fideo), Chris Tally Evans (miwsig / seinlun), Bettina Langlois (clustogwaith celfyddyd gain) ac Anna Wigley (barddoniaeth a rhyddiaith).