Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Oriel 3

Peter Lord

Pethau Cudd 9 Ebrill – 10 Gorffennaf 2022

Mae’r byd a ddangosir gan Peter Lord drwy ei arddangosfeydd yn un o ddirgelwch, myth, hanes a rhith yn seiliedig ar ei synnwyr greddfol o chwilfrydedd. Bydd yn cyfeirio at themâu crefyddol, agor beddrodau, y Tarot, cyfnodau’r lleuad a delweddaeth Geltaidd, yn ogystal â sylwedd breuddwydion.

Mae llawer o’i ddarnau cerfluniol yn archwilio’r tu allan i wrthrych a’i du mewn cuddiedig. Mae’r bocsys, y llyfrau sydd wedi’u gwneud â llaw, y temlau a’r triptychau i gyd â chyfrinachau o’u mewn, ond nid yr hyn y byddech yn ei ddisgwyl ydyn nhw bob amser Mae llyfr du sydd, o’r tu allan, yn edrych fel Beibl teuluol mawr y byddech yn disgwyl iddo amgáu testunau cysurol, yn agor i ddatgelu ‘montages’ sy’n darlunio anobaith y cyflwr dynol. Mae temlau â drychau a goleuadau o’u mewn i greu’r rhith fod y tu mewn yn fwy na’r tu allan. Mae droriau cuddiedig a chaeadau cudd yn agor i ddatgelu eu trysorau yn debyg iawn i feddrod Tutankhamun, a agorwyd yn y ’20au a chistiau mortiwari Winchester, a agorwyd yn y 2010au.

Mae trywydd y naratif wedi bod yn bwysig i Peter Lord erioed ac mae’n rhedeg drwy’r holl waith a gynhyrchwyd ganddo o’i gerfluniau cynnar i’w lyfrau diweddaraf, ei raglenni teledu a’r arddangosfeydd lle’r oedd yn guradur. Bydd yn tynnu ar lawer o ffynonellau i ddod â’r stori at ei gilydd ac mae â’r gallu i ganolbwyntio ar fanylion cymhleth, a’r un pryd yn dal i allu cyflwyno’r darlun mwy mewn ffordd hygyrch.

Curadwyd gan Jill Piercy

Gweld ffilm Pethau Cudd / Hidden Things, gan Culture Colony yma.