Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Oriel 2

Philip Eglin

9 – 31 Ionawr 2016

Slipio’r Trywydd

Yn ymateb i Grochenwaith Slip Buckley yng Nghasgliad Aberystwyth.

Mae’r arddangosfa deithiol hon yn gydweithrediad rhwng y casgliad serameg yn Aberystwyth a Philip Eglin, un o brif seramegyddion y Deyrnas Unedig. Yn ystod hynt y prosiect fe ymwelodd Eglin â’r casgliad a gwneud dyluniadau a ffotograffau o ddarnau allweddol. Mae Eglin wedi bod yn fenthycwr erioed yn ymateb i bethau y mae’n eu caru yn y byd o’i gwmpas. Paentiadau mawr, hen botiau, darluniadau plant neu boteli plastig – fe ddôn nhw i gyd yn ffynonellau ysbrydoliaeth ac yn fflachbwyntiau i gyfeirio llygad yr artist ar daflwybr newydd. Mae’n mwynhau gweithio â chasgliadau amgueddfeydd ac, yn Aberystwyth, fe nododd yn ddi-oed y casgliad o grochenwaith slip o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg, llawer ohono o’r Bwcle yng Ngogledd Cymru, fel potensial ar gyfer corff newydd o waith. “Rydw i am gydnabod traddodiad crochenwaith slip a cheisio, ar yr un pryd, ei adfywio a’i ailfywhau ar gyfer y presennol.” Mae’n arbennig o briodol fod yr arddangosfa’n ymweld â Chanolfan Grefft Rhuthun sydd ond tair milltir ar ddeg i ffwrdd.

Cydweithrediad rhwng y Casgliad Serameg yn Aberystwyth a Philip Eglin, sydd wedi cymryd crochenwaith Buckley fel ysbrydoliaeth i gynhyrchu gwaith newydd.

Screen Shot 2015-11-18 at 15.36.33