Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Stiwdio 3

Pleser mewn Pethau Cyffredin

27 Medi – Ionawr 2015

Arddangosfa, Stiwdio 3 27 Medi – 28 Tachwedd 2014 Mae’n bleser gan Gomisiwn Dylunio Cymru weithio gyda Chanolfan Grefft Rhuthun ar arddangosfa sy’n cydnabod ansawdd mewn pethau cyffredin yng Nghymru – y cartrefi, mannau cyhoeddus, ysgolion, gweithleoedd, parciau, siopau ac adeiladau cymunedol rydym yn eu mwynhau, ac sy’n ffurfio’r cefndir i fywyd cyffredin. Mae ‘Pleser mewn Pethau Cyffredin’ yn dathlu’r pleserau syml a geir yn yr adeiladau a’r lleoedd diymhongar sy’n gochel uchelgais uwch ac sy’n gwbl briodol ac yn hyfryd yn eu symlrwydd.

Mae’r Comisiwn wedi dewis nifer o ddylunwyr sy’n gweithio yn yr amgylchedd adeiledig yng Nghymru i gyfrannu arddangosion sy’n archwilio’r thema Pleser mewn Pethau Cyffredin. O bethau syml fel plannu blodau gwyllt i fywiogi ochr ffordd ddiflas, i astudiaeth o’r broses o chwilio am gysur thermol mewn cwrt ty, mae’r dylunwyr yn ystyried rhai o’r amrywiaeth diddiwedd o’r ffyrdd y mae dylunio da yn cyfrannu at ein mwynhad o fywyd bob dydd.

 

Screen Shot 2014-09-18 at 14.29.36