Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Stiwdio 5

Portffolio: Arddangosfa dangos a dweud

Tachwedd 2016 – Ionawr 2017

Dewch i weld y gwaith celf y bu ein hartistiaid a’n dylunwyr ifanc dawnus yn eu creu yn ystod Portffolio – Rhaglen Ysgol Gelf yr Haf yn 2016.

Arddangosfa o gerfluniau papur 3D, animeiddiad, cerfluniau weiren a thecstilau.

Cwrs o weithdai datblygu yw Portffolio ar gyfer artistiaid a dylunwyr ifanc 14–18 oed sydd â diddordeb penodol yn y celfyddydau gweledol; mae’r gweithdai i gyd yng Nghanolfan Grefft Rhuthun. Yn ystod y sesiynau bydd yr artistiaid /gwneuthurwyr yn rhannu eu harbenigedd, yn cyflwyno dulliau newydd ac yn trafod gwaith a syniadau cyfranogwyr i gefnogi datblygiad eu portffolio personol eu hunain tuag at eu hastudiaethau Celf a Dylunio.

Roedd y prosiect yn caniatáu i bobl ifanc a oedd yn cymryd rhan weithio â 4 o artistiaid /gwneuthurwyr proffesiynol yn eu maes: Jennifer Collier, Seán Vicary, Helaina Sharpley a Susie Vickery. Yn ystod y gweithdai 2-ddiwrnod dan arweiniad artistiaid fe arbrofodd y bobl ifanc â dulliau newydd a chreu eu darnau gwaith gwreiddiol eu hunain.

Rydyn ni’n falch o gyhoeddi hefyd fod grant wedi’i ddyfarnu i ni gan Gyngor Celfyddydau Cymru i gynnig y cynllun Portffolio ledled Gogledd Cymru gan ein galluogi i weithio â thair oriel yng Ngogledd Cymru: Oriel Wrecsam, Galeri a MOSTYN i gynnig gweithgareddau Portffolio fydd wedi’u targedu ar gyfer rhai 14–18 oed. Bydd hynny’n caniatáu i’r orielau hyn ganolbwyntio yn y lle cyntaf ar gyflenwi Portffolio a bydd yn cynnig llwybr uniongyrchol i’r bobl ifanc hynny sydd wedi cwblhau Criw Celf.

Bydd y prosiect NEWYDD yn dechrau ym Medi 2016 tan Awst 2017.

Gwnaethpwyd y prosiect hwn yn bosib gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

screen-shot-2016-09-15-at-12-25-20