Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Ar-lein

Portreadau’r Loteri Genedlaethol o’r Bobl

Gan Chris Floyd

Mae rhai o orielau celf mwyaf eiconig y DU wedi dod at ei gilydd a chydweithio i ddathlu pencampwyr sydd heb eu cydnabod o fewn y sector gelfyddydol eleni. Bydd yr arddangosfa ddigidol unigryw gan Y Loteri Genedlaethol yn arddangos 13 o bortreadau pwerus a theimladwy sydd wedi cael eu tynnu gan y ffotograffydd blaenllaw, Chris Floyd. Mae’r casgliad yn dathlu’r unigolion anhygoel led led y DU sy’n parhau i weithio’n ddiflino trwy’r pandemig i gyflwyno creadigrwydd, mwynhad a chyfoethogiad trwy’r celfyddydau i bobl mewn ffyrdd newydd.

I wybod mwy am y 13 o bobl anhygoel sydd tu cefn i’r portreadau, edrychwch ar www.lotterygoodcauses.org.uk