Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Oriel 2 & 3

Primmy Chorley

6 Ebrill – 14 Gorffennaf 2019

Byd Arall

Mae’r weithred o wnïo â llaw ac â pheiriant yn fythol bresennol yng ngwaith Primmy Chorley, fel y mae golchi a phobi, a cherdded yn y coed a gweithio yn yr ardd. Dyma yw’r byw pob dydd, wedi’i ddarlunio gyda phurdeb bwriad sy’n ymylu ar ddiniweidrwydd. Dyma yw rhyfeddod y cyffredin wedi’i amlygu mewn ffurfiau syml a defnyddiau difalch. Cartref, teulu, y tir o amgylch a chŵn hoff: dyma ffocws ei meddyliau, ei theimladau a’i dychmygion. Mae pob darn a wneir yn atgof gwirioneddol o gariad, llawenydd neu golled. Mae’n rhywbeth sy’n bersonol ddwfn ac eto, fel gyda’r gelfyddyd orau, mae’n rhywbeth a all ennyn ymateb dwys o galon yr arall sy’n dderbyngar.

CYHOEDDIADAU Primmy Chorley

Byd Arall

I gyd-fynd â’r arddangosfa mae cyhoeddiad newydd am yr artist a’i gwaith ar gael i’w brynu gyda thraethodau gan June Hill, curadur (2019) a Dr. Jennifer Harris (2001)

84 tudalen, Clawr meddal
Lliw llawn, 225x210mm
ISBN: 978-1-905865-99-4
Iaith: Saesneg neu Gymraeg
I archebu ffoniwch: 01824 704774 neu e-bostiwch: thegallery@rccentre.org.uk

£18.00